IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Vasos comunicants

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Hidrostàtica
Alumnes: Lluís Moragues, Joana M Pascual, Pere Pau Garau, Miquel Serra i Marc Rul·lan
1. Introducció 2. La pressió 3. La pressió atmosfèrica 4. La pressió en els fluids 5. La densitat dels fluids 6. Tensió superficial

7. Vasos comunicants 8. Glossari de termes 9. Fonts d'informació

Vasos comunicants

Aqüeducte de Segòvia.
Vasos comunicants

Galileu va establir els dos principis que defineixen la teoria dels vasos comunicants.

Quan omplim d'un mateix líquid diversos recipients connectats entre si (inclús si tenen diferent forma i mida) i dintre d'ells el nivell del fluid es troba per sobre la zona de comunicació entre els vasos, arriba a la mateixa altura en qualsevol lloc d'ells; el nivell dels dos dipòsits s'igualen. Això és a causa de la pressió atmosfèrica que suporten, és a dir, aquest efecte es causat pel fet que existeix la mateixa pressió hidrostàtica en tots els punts situats en una mateixa zona horitzontal i, per tant, sobre aquests punts el líquid es troba a la mateixa altura.

Els romans per dur l'aigua d'un punt a un altre situat al mateix nivell però separats per una vall varen construir aquest aqüeducte, desconeixent que l'aigua, pel principi dels vasos comunicants, arribaria al mateix nivell que el primer punt, és a dir l'aigua estaria al mateix nivell als dos punts. En canvi, quan els vasos comunicants contenen fluids diferents que no es barregen homogèniament (que no són miscibles entre si) es produeix que: com que els líquids tenen densitats diferents, per tal que en tots els punts del mateix pla horitzontal actuï la mateixa pressió, cal que les superfícies lliures dels líquids estiguin a diferents nivells. El líquid més dens omple el tub de comunicació i les altures de la resta dels recipients resulten inversament proporcionals a les densitats dels líquids.

Els conductors es comporten de manera anàloga, quan dos conductors que estan a diferent potencial es connecten entre si. La càrrega passa d'un a l'altre conductor fins que els potencials en ambdós conductors s'igualin.

La teoria que explica aquest principi cerca establir les condicions d'equilibri que ho regulen i a partir d'ella s'aconsegueixen dur a la pràctica diverses aplicacions dels vasos comunicants. Així, es van trobar diferents exemples en el funcionament del Canal de Panamà o de les canalitzacions de l'aigua

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines