IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Tensió superficial

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Hidrostàtica
Alumnes: Lluís Moragues, Joana M Pascual, Pere Pau Garau, Miquel Serra i Marc Rul·lan
1. Introducció 2. La pressió 3. La pressió atmosfèrica 4. La pressió en els fluids 5. La densitat dels fluids 6. Tensió superficial

7. Vasos comunicants 8. Glossari de termes 9. Fonts d'informació

Tensió superficial

La superfície de qualsevol líquid es comporta com si sobre aquesta existís una membrana de tensió. A aquest fenomen se'l coneix com tensió superficial, es sol representar amb la lletra γ. Les seves unitats són N•m-1=J•m-2.

Aquest efecte permet a alguns insectes, com el sabater, desplaçar-se per la superfície de l'aigua sense enfonsar-se. La tensió superficial és una manifestació de les forces intermoleculars a l'interior dels líquids.

tensió superficial

En l'interior d'un líquid una molècula és atreta per totes les quals li envolten (forces de cohesió), de manera que l'efecte total és nul (el radi d'acció de les forces moleculars és relativament petit, abasta a les molècules veïnes més properes), però en la superfície les forces que atreuen a les molècules cap avall no poden ser neutralitzades per les molècules superiors perquè no existeixen. A causa d'aquest fet els líquids tendeixen sempre a presentar la menor superfície lliure possible, d'aquí que un líquid en absència de gravetat adopti la forma esfèrica, que és la que té menor relació àrea/volum (com una gota d'aigua).

La resultant de les forces d'interacció sobre una molècula que es troba a l'interior del líquid i a la superfície són diferents:

-A l'interior d'un líquid una mol•lècula està en equilibri amb el seu entorn. La resultant de les forces d'interacció que l'envolten es nul•la i per això està en equilibri.

-El cas contrari és quan la mol•lècula està situada a la superfície del líquid. Aleshores, la interacció entre les mol•lècules del líquid i les de l'aire es inapreciable, per la qual cosa la superfície estarà sotmesa a una força resultant dirigida cap a l'interior del líquid.

La tensió superficial depèn de la naturalesa del líquid, del mitjà que l'envolta i de la temperatura. En general, la tensió superficial disminueix amb la temperatura, ja que les forces de cohesió disminueixen en augmentar l'agitació tèrmica. La influència del mitjà exterior es comprèn ja que les molècules del mitjà exerceixen accions d'atracció sobre les molècules situades en la superfície del líquid, contrarestant les accions de les molècules del líquid.


Coeficient de la tensió superficial

La força F de la tensió superficial serà proporcional a la longitud l del contorn sobre el que actua (no pas proporcional a l'àrea de contacte líquid-sòlid, com podria semblar a primera vista). Per això, podem definir el coeficient de tensió superficial del líquid així:

σ = F / l .

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines