IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Tecnologia GrupD

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Pàgina pel projecte del grup D

Introducció

Aquest trimestre, en Joan ens ha proposat fer el següent projecte: una maqueta d'un habitatge. No l'hem pogut acabar, ja que el tercer trimestre ha estat molt curt i a més a més, a tot això, em d 'afegir totes les sortides que em fet, que han estat en dimarts, el dia de tecnologia. Al següent treball trobereu diferents apartats. Us explicarem qui l'ha fet, com l'hem fet, que em utilitzat per fer-la, els plànols, que no els veureu, ja que els em entregat a en Joan. També trobareu un apartat amb informació d'habitatges, les nostres opinions personals...

Esperam que aquest treball vos agradi!!

Noms i càrrecs

Aquest grup de feina està compost pels següents membres que compleixen els càrrecs que cada un té al costat.

A continuació vos explicarem quina és la funció de cada càrrec:

 • El coordinador té la funció de dirigir, coordinar i regular les accions del grup.
 • L' encarregat de material es l' únic que pot entrar al magatzem per recollir i guardar el material i les eines.
 • L' encarregat de documentació guarda els documents, la memòria, els esboços, llistes de materials i eines...
 • L' encarregat d' eines manté les eines en bon estat i s' assegura de que hi siguin totes al final de la classe.
 • L' encarregat de neteja fa neta la taula i grena al final de la classe.

Llista de materials

Per aquest projecte em utilitzat els següents materials:

 • Un taulell de fusta imitant al parquet de 60 cm x 52 cm i de 3 cm de gruixa -l'utilitzarem com a base de la maqueta-
 • Un llisto de 1 m x 1 m -l'utilitzerem per fer el que serien les parets-
 • Cinta adhesiva -per folrrar l'arbre-
 • Fil-ferro -per fer les branques i el tronc del arbre-
 • Cola blanca i cola calenta-per fer i assegurar les unions-
 • Tatxes -per fer i assegurar les unions-
 • Pintura blanca, verda i marró -per pintar l'arbre i decorar la casa-
 • Suro blanc -per fer alguns mobles-
 • Palets de fusta -per fer els tamborets-
 • Full de plàstic -per fer les finestres-
 • Tela -per fer els coixins...-

Llista d'eines

Per aquest projecte em utilitzat les següents eines:

 • Martell -per clavar les tatxes-
 • Serres d'arquet -per tallar les finestres-
 • Serra de tall continu -per tallar les parets i les portes-
 • Nivell -per assegurar-nos que una unió o tall està recte-
 • Alicates -per tallar el cap de les tatxes-
 • Punxa -per fer les retxes de la part exterior de la maqueta-
 • Sarjants -per poder aguantar les fustes i poder serrar amb la major comoditat-
 • Paper de vidre -per pulir els talls-
 • Llimes -per llimar, per després passar el paper de vidre-
 • Material geomètric –per fer les línies a la perfecció-
 • Pinzell -per pintar-
 • Eines d'escriptura -sobretot llapis, per poder marcar les línies sobre la fusta-
 • Ulleres de protecció -per protegir els nostres ulls alhora de llimar-
 • Cargols de taula –per subjectar la fusta alhora de serrar o llimar-
 • Trossos petits de fusta -perque la fusta no quedi marcada ni pel sarjant ni pel cargol de taula i també perque ens serveixi d'ajuda a l'hora de tallar-
 • Pistola de cola calenta -per poder utilitzar la cola calenta necessitavem aixó-

Plànols

Els plànols els entragarem en paper a en Joan Bover.

Memòria

 • 25/4/2006

Avui ha estat el primer dia en grup. Abans de tot, cadascú per separat ha fet un plànol de la casa que li agradaria fer, amb les idees que té per fer mobles i les seves dimensions. Després ens hem ajuntat per grups i hem posat les idees en comú i hem pensat algunes maneres per fer mobles amb materials reciclats. Apuntant, apuntant les idees de cadascú, entre tots ens n'han sortit unes quantes.

 • 9/5/2006

Hem pujat al taller, però encara no hem començat a treballar amb els materials. Hem decidit les dimensions de l'habitatge i les habitacions que contendrà. Na Mar ha anat dibuixant els plànols, que ha hagut de canviar a causa de que hem canviat algunes idees. Mentre també hem anat decidint els mobles que posarem, a quina habitació els posarem i els materials que necessitarem per a la seva construcció. Hem pensat quins mobles són prou difícils per haver-los de fer a casa.

 • 12/5/2006

Avui la classe s'ha dividit de la següent manera: ens hem ajuntat per grups i uns han anat a l'aula d'informàtica i els altres s'han quedat a la nostra classe. Els que han anat a l'aula d'informàtica han seguit fent la feina de cercar informació sobre els tipus d'habitatges del món. Als que s'han quedat a la classe els hi han repartit uns llibres de tecnologia on es xerra sobre habitatges: els materials que s'utilizen per construir, la seva localització, els tipus... Al cap de 50 minuts hem canviat els rols.

 • 16/5/2006

En arribar al taller ens hem organitzat la feina i hem començat a treballar. Na Mar ha duit un tros d'encimera que ens ha ajudat per a la base, però a part d'això ningú més ha duit materials per començar a fer els mobles. Ens hem organitzat de la següent manera: en Tomàs i en Joan han agafat suro blanc i han començat a pensar i a fer alguns mobles. En Xavier ha marcat les línies de les parets a sobre de la base i na Júlia ha fet les memòries dels altre dies. Entre tots hem coment a dibuixat parets i n'hem tallat alguna.

 • 23/5/2006

Hem pujat al taller amb moltes ganes de treballar. Com que havíem decidit marcar unes ratlles a la part exterior de la paret com si fos una caseta feta de taulons de fusta, na Júlia ha anat marcant les línies de les parets amb un regle i un punxó. En Xavier i en Tomàs han començat a fer el llit, un ho ha tallat i l'altre ho ha llimat. Na Mar i en Joan han tallat més parets de la casa. Hem seguit amb les parets: dibuixant-les, tallant-les, llimant-les i marcant les línies amb un punxó. Durant les 2 hores hem fet alguns mobles que al final no a han servit de res.

 • 30/5/2006

Avui els de la comissió de medi ambient han anat a la Dragonera, així que ens falten dos membres del grup: en Joan i en Xavier. En Tomàs, na Mar i na Júlia hem començata treballar. En Tomàs ha fet alguns cercles amb forats al mig, que juntament amb unes palets de fusta serviran per fer taburets. Na Mar ha fet una finestra vertical a la part que serà la sala d'estar. Na Júlia ha marcat els taulons de les parets. Abans d'això na Mar i na Júlia han dibuixat els plànols damunt la base i han comprovat que les parets estiguessin correctes, quines parets falten i els mobles que queden per fer. Hem acabat de clavar una paret!! Ho hem fet de la següent manera: hem clavat unes tatxes (no del tot, només fins a la mitat), hem tallat els caps de les tatxes i hem unit, amb un martell, les tatxes clavaddes al sòl de l'habitatge amb la part prima i llarguera de la paret (també hi hem afegit un poc de cola blanca per acabar d'estar segurs que s'aguantaria). Estem contents de la feina feta.

 • 6/6/2006

El dia en que se suposa que tots ens hem de morir, hem pujat al taller. En Xavier i en Joan han fet un arbre per a decorar el jardí. L'han fet de la següent manera: han ajuntat quatre trossos de fil-ferro i els han forrat de una espècia de esparadrap-cinta adhesiva i ho ha pinatat de marró (tronc), i la part de les fulles l'han fet amb un tros de suro blanc pintat de vert. En Tomàs, na Mar i na Júlia han tallat algunes parets interiors i les han aferrades al sòl de l'habitatge de la mateixa manera que expliquem un poc més adalt. Hem tallat i llimat algunes portes i finestres exteriors, però també interiors, que serveixen per comunicar les habitacions de la casa. Avui ha estat un dia de profit!

 • 13/6/2006

Avui, pensant que era el darrer dia, ens hem posat les piles. Hem aferrat un plàstic a la part interior de una de les finestres, com si fos un vidre; però no ens ha agradat i a més hem pensat que donaria dificultats a l'hora de pintar les parets interors, així que ho hem desfet. Hem acabat de llimar i tallar portes i finestres interiors de la casa. Hem clavat algunes parets interiors. No s'han clavat totes, perque algunes parets han donat dificultats. També hem deixat una paret exterior sense clavar perque fos més fàcil treballar a l'interior de la casa. Hem començat a pintar les parets interiors de color blanc, però no ho hem pogut acabar per que ens ha faltat temps. També, per fi, hem fet tres mobles: un vater fet de suro blanc, un llit fet amb suro blanc i tela (el coixí) i una dutxa. El resultat quedarà així si no és que els professors ens deixen acabar el pròxim divendres.

Procediment

 1-Fer els plànols.
 2-Agafa'm fusta per fer les parets de la casa. 
 3-Fer-les a mida. 
 4-Amb una punxa fer unes marques per que pareixin taulons de fusta.
 5-Realitzat això fem les finestres.
 6-Fem les portes 
 7-Finalment aferrar'm les parets a la base.
 8-Per que la casa quedi un poc més decorativa feim un arbre amb:
 *Filferro 
 *Suro blanc
 *cinta de carrocero
 *pintura marró i verda
  8·1 Amb el filferro feim el tronc i les branques.
  8·2 Folra'm el tronc amb cinta de carrocero.
  8·3 Pinta'm el tronc i el deixa'm aixugar.
  8·4 Amb suro blanc feim les fulles.
  8·5 Pinta'm el suro de color verd i el deixa'm aixugar.
 9-Pintar la casa de blanc.

Investigació

Tipus d'habitatge:

Segons la posició relativa respecte a d'altres habitatges, es classifiquen també en:

 • Aïllats: normalment unifamiliars, es troben separats els uns dels altres, com en una urbanització o al camp.
 • Unifamiliars i, de vegades, plurifamiliars: tenen parets confrontades, pròpies de pobles o ciutats petites. Acostumen a ser d'una o de dues plantes (a vegades també hi ha golfes).
 • Alineats: quan es posen un al costat de l'altre i comparteixen dues parets amb els habitatges veïns.
 • Apariades: construïdes de dos en dos, són simètriques i comparteixen la paret de separació entre ambdues.
 • Blocs dee pisos: plurifamiliars, els habitatges tenen parets, terres i sostres compartits. Tenen diverses plantes.

Localització:

Els ajuntaments classifiquen els seus sòls en:

 • Urbà: sòl que poseeix carrers, places, jardins, serveis i en el qual s'ha construït o es pot construir un habitatge.
 • Urbanitzable: sòl on es poden construir els elements caracteristics deñ sòl urbà.
 • Rústic: tipus de sòl no urbanitzable, reservat per a zones verdes, parcs, etc..
 • Indústrial: reservat per a edificacions industrials.

Construcció: Per a la construcció de les cases hem utilitzat desde l'antiguitat pedra: marbre, granit, pissarra, terrazo...

Tancaments: Els tancaments són elements verticals que tenen la funció d'aïllar i delimitar espais.

 • Les parets mestres.
 • Les parets mitgeres, que separen dos habitatges confrontats. Tenen un gruix de 10cm i estan construides amb totxanes o geros.
 • Els envans.Qualsevol persona d'aquest planeta necessita un habitatge per viure, resguardar-se... Els habitatges seran de més bones condicions o més dolentes, però tot són habitatges. Els habitatges d'arreu del món són ben diferents, uns dels altres, estan construits amb diferents materials, tenen diferent estructura, estan adaptats a les condicions climàtiques de cada lloc... A continuació us posarem diferents exemples:

 • Tanzania: Viuen en comunitats, normalment en barraques fetes amb troncs de fusta recoberts amb femta de vaca seca i la teulada de palla.
 • Marroc: Les cases tradicionals tenen la següent estructura: Les habitacions estan al voltant d'un gran pati, amb les parets i el sòl decorats amb rajoles, els arcs adornats envolten el pati que condueix a les habitacions, situades en diversos pisos.
 • Botsuana: Viuen en grups de cases fabricats amb terra, femta de vaca seca i teulades de palla. A les cases no hi ha electricitat, a la nit utilitzen llums de parafina.
 • Ghana: Viuen en blocs de pisos. Fabricats amb ciment i amb les taulades de zinc. A aquestes vivendes si que hi ha electricitat.
 • Nova Zelanda: Les cases estan fetes de fusta.
 • Indonèsia: Són cases de fusta i estan recolzades sobre pilars.
 • Filipines: Les cases són de bambú, el bambú de les partets no està trnat tan fort, perque aixi deixa passar l'aire i així poder mantenir fred l'interior.
 • Vietnam: Les cases són de fusta, amb la teulada de teules i el sòl de terra. El porxo està protegit per una teulada de palla.
 • Índia: Hi ha molt tipus de cases ja que la Índia és molt gran. Un dels tipus són les cases totxos i amb la teulada d'uralita. No hi ha electricitat ni aigua corrent, i dins la vivenda tampoc hi ha bany.
 • Japó: La majoria de les cases de Japó són de fusta. Dormen en el tradicional matalàs japones, a terra.
 • Mongólia: Els mongols viuen en enormes tendes circulars anomenades gers. Els gers és vàren començar a construir fa bastants anys per facilitar la vida nómada, ja que són senzilles de desmuntar i transportar. Però avui deia molts mongols han deixat de ser nómades.
 • Xina: A la Xina hi ha molts tipus de cases. Algunes d'elles estan fetes de totxos i cobertes de teules. Les habitacions estan situades al voltant d'un pati, moltes famílies comparteixen el lavabo amb altres famílies.
 • Canadà: Les cases són de fusta i quasi totes estan construides sobre pilars, perque les fortes nevades hivernals no tapin la porta.

Valoració de la feina i funcionament del grup.

La feina del grup ha estat molt satisfactòria en tot moment, ja que tots teniem ganes de realitzar el projecte, però hi ha hagut moments en que el grup he estat un poc, per dir-ho d'alguna manera, als núvols.

El nostre habitatge ha quedat inacabat per falta de temps. Amb totes les ganes que duiem de fer l'habitatge, per culpa del temps, tots els components del grup hem quedat molt decepcionats de no poder-lo acabar.

Esperem que hagueu disfrutat com nosaltres d'aquest treball hi esperem que passeu un bon estiu!

Bibliografia

 • Tecnologia 3. Ed. Barcanova. 2n cicle d'ESO.
 • Niños cómo yo. Unicef.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines