IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Team A

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Benvinguts a la wikipèdia del grup A, Team A. El projecte d'aquest segon trimestre ha consistit en acabar de fer una comporta que s'obri mitjançant el moviment d'una biela. A més, també hem instal·lat un circuit elèctric per encendre una bombeta.

Contingut

Membres

Aquí hi ha la llista dels membres del grup amb els seus carrecs respectius:

  • Lluc Rul·lan - Documentació
  • Núria Pol - Encarregada de netetja

Funció dels càrrecs

En aquest espai especificarem les funcions i obligacions de cada un dels membres, segons el seu càrrec:

  • Coordinador: ha fer un seguiment del guió de treball, escriure comentaris i donar-los al responsable de documentació durant tot el procés, coordinar el debat per arribar a un consens en l'elecció del projecte i en el repartiment de tasques i, finalment, realitzar una relació de la distribució de tasques i donar-la al responsable de documentació.
  • Encarregat d'eines: és el responsable de controlar a l'inici i el final de la classe que el tauló estigui complet i també n'és del lliurament i devolució d'eines als altres.
  • Encarregat de documentació: des del començament del projecte ha de prendre nota de la bibliografia utilitzada i ha de guardar els comentaris escrits, esbós i documents que li lliurarà el coordinador o altres membres del grup.
  • Encarregat de neteja: al final de la classe ha d'agranar l'aula taller i deixar les taules netes. També, si durant el procés fa falta netejar alguna cosa ell serà el responsable.
  • Encarregat de material: és l'únic membre que pot entrar al magatzem, fa una relació dels materials necessaris per la realització del projecte. A més, és el responsable de que al acabar la classe els llibres quedin al seu lloc, de tornar al magatzem les eines que hagi tret i de deixar la caixa verda al magatzem.

Eines

Durant aquest projecte hem utilitzat les eines següents:

Això és el plafó d'eines del Team A

- Martell

- Pistola termofusible

- Escaire

- Raspa

- Regle

- Llima

- Arquet de mercaderia

- Pinzells

- Cargol de banc

- Alicates universals

- Tisores

- Serra d'arquet

- Barrina

Materials

Durant el projecte hem utilitzat els materials següents:

- Filferro

- Tatxes

- Goma elàstica

- Clip

- Xinxetes

- Cinta adhesiva ("celo")

- Fil elèctric

- Fusta

- Porexpan

- Cola termofusible

- Cola blanca

- Herba artificial

- Pila

- Porta objecte

- Bombeta

- Paper de vidre

- Pintura

- Figures de betlem

Tipus d'engranatges

En aquest espai explicarem els tipus d'engranatges que hi ha, ja que nosaltres n'hem hagut d'utilitzar un per a construir el mecanisme de la biela:

Pinyó-cremallera

Això és un pinyó-cremallera utilitzat en un tren-cremallera, que és un tren que utilitza aquest tipus d'engranatge per superar pendents altes

Aquest tipus d'engranatge consisteix en una barra amb dents que està sota una roda, també amb dents. Serveix per transformar un moviment giratori de l'engranatge de diàmetre més petit ( és a dir, la roda), en un moviment lineal o a l'inrevés.

Vis sense fi

Això és un ejemple d'un vis sense fi i una corona

Un vis sense fi serveix per crear un engranatge per transmetre grans esforços, reduir velocitat, etcètera. Normalment es treballen amb eixos que es tallen a 90º.La irreversibilitat, és a dir que només pot girar en una direcció, fa que el vis sense fi s'utilitzi en mecanismes de seguretat com els dels ascensors.Engranatges cònics

Els engranatges cònics s'utilitzen per transmetre moviments entre eixos, que segons l'objectiu del seu treball, es tallen a un angle determinat.

Engranatges helicoïdals

En aquest tipus de engranatge, aquests estan tallats en forma d'hèlix (d'aquí es treu el nom de l'engranatge). Aquest tipus d'engranatge té l'avantatge de transmeten més potència que no altres tipus d'engranatges, com per exemple l'engranatge recte, això és per que tenen més d'una dent en contacte, i també poden transmetre més velocitat, són més silenciosos i duren més temps.

Tipus de Circuits Elèctrics

Els tipus de circuits elèctrics bàsics estan allistats aquí amb una mica d'informació sobre ells, però si en necessitau més, visitau l'article d'aquesta viquipèdia anomenat Els circuits elèctrics

Circuit en sèrie

En aquesta imatge hi ha un exemple d'un circuit en sèrie.

És un tipus de circuit elèctric en el qual els components (bombetes, per exemple) són a la mateixa branca, posats l'un darrera l'altra.

Circuit Paral·lel

Aquí hi ha un exemple d'un circuit paral·lel.


És un tipus de circuit elèctric en el que els components són a diferents branques del circuit posats de manera que els respectius extrems estan connectats entre sí.

Circuit Simple

img_0007_01.gif

Circuit simple que consta d'una pila de petaca i una bombeta.

És un tipus de circuit elèctric que només consta d'una font d'energia, un consumidor (una bombeta)i un interruptor. Aquest tipus és el que nosaltres hem elegit per posar al projecte. En el nostre cas, la font d'energia és una pila de petaca de 4,5 volt, el consumidor és una bombeta (que està sobre un portabombetes) i l'interruptor està format per un clip i una xinxeta. Quan la comporta és accionada, el clip puja i toca la xinxeta, cosa que activa el circuit elèctric i, per tant, s'encén la bombeta.

El llenguatge dels circuits elèctrics

Per no haver de fer un dibuix realista cada vegada que es fa un circuit elèctric, es fan servir símbols que representen els diferents elements que s'utilitzen freqüentment com:

Bombeta.PNG Interruptor.PNG Polsador.PNG
Representa una bombeta Representa un interruptor Representa un polsador
Fusible.PNG Brunzidor.PNG Motor.PNG Circuitelectric.PNG|-
Representa un fusible Representa un brunzidor Representa un motor Representa circuit elèctric

Projecte

08.01.2007

Hem començat a fer els esbossos de la planta, l'alçat i el perfil per, més endavant fer els plànols. Més endavant hem començat a muntar el sistema superior de la biela. També hem pintat la comporta i hem aferrat una paret i hem pintat la comporta. Finalment, hem posat uns perns amb cercles a la part d'adalt per posar el mecanisme superior sobre els rails.

15.01.2007

Hem acabat els plànols corresponents a la planta, el perfil i l'alçat. Més endavant hem encolat la paret de darrera. També hem aferrat herba artificial arreu de la base per donar-li un aire més Nadalenc. Quan aferravem la herba hem deixat un espai per encolar el mecanisme inferior de la biela. També hem posta el sistema elèctric: la bombeta s’encén quan la porta s'obre (puja) que fa contacta el clip aferrat a la al darrera de la porta amb una xinxeta en una de les columnes.

22.01.2008

Avui hem serrat dues fustes per posar-les de parets, per tal de tancar el projecte. També hem pintat les parets per les dues parts, interna i externa, d'un color blau fort per donar-li un aire de que és de nit. Més endavant hem posat arbustos fets amb porexpan i pintats de verd. Llavors hem posat un llistó perquè la primera paret que haviem aferrat (de les dues que haviem serrat avui) no encaixa amb la segona i sinó posam el llistó, la segona paret quedava penjant. Finalment, hem encolat una cova feta amb vàries capes de porexpan i pintada de verd a la base de l'estructura.


Esbossos

Planta

Aquí hi ha un esbós de la planta del projecte:

Esbós planta.JPG
Planta del nostre Projecte

Alçat

Aquí hi ha un esbós de l'alçat del projecte:

Esbós alçat.JPG
Alçat del nostre Projecte

Perfil

Aquí hi ha un esbós del perfil del projecte:

Esbós perfil.JPG
perfil del nostre Projecte

Més fotografies del projecte

Aquí hi ha un parell de fotografies fetes durant el projecte:

Comporta.JPG Projecte abans pintar.JPG Circuit electric propi.JPG Encolam herba artificial.JPG
Això és la comporta Això és el nostre projecte sense pintar Això és el circuit elèctric accionat Encolam l'herba artificial
Sistema inferior de la biela.JPG Clip i xinxeta.JPG Circuit electric propi2.JPG Comporta vista 2.JPG
Això és la biela Això és una part del circuit elèctric Això és el circuit elèctric que hem fet Això és la comporta, de nou
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants