IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Servei tècnic

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

La idea és compartir un servei que ajudi, en primer terme, a desplegar els portàtils a les aules de 5è i 6è i pugui assessorar en temes d'administració de sistemes informàtics a les cooperatives. A la llarga, la idea és harmonitzar el funcionament dels centres per tenir un sol model de xarxa, de programari i reduir costos (i perquè no, ajudar les cooperatives en la seva migració al programari lliure). La idea és que sigui un servei una mica "solidari", que, al principi, prioritzàs aquells centres que duen tot el desplegament TIC més enrere.

Si la cosa es fa bé, de facto, tendrem la part d'infraestructura feta del Pla TAC.

El projecte es revisarà al cap de l'any per veure com va.

Avantatges

 • És un projecte de futur, que permetrà millorar ostensiblement la implantació de les TIC/TAC les nostres cooperatives.
 • És un projecte que afavoreix la intercooperació.
 • Permetrà estalviar diners a mig i llarg termini per aplicació d'economia d'escala a l'administració de sistemes.

Estructura

El projecte constaria de tres pilars:

 • Un coordinador: Jaume (3 h setmanals). O bé en Jaume o bé Es Lledoner han de fer una factura a l'UCTAIB. El coordinador seria la persona responsable de prioritzar les feines del servei tècnic i de servir de pont entre les cooperatives i el tècnic. Aquest coordinador seria la peça clau del projecte.
 • Un tècnic (12 h setmanals). Contractat per l'UCTAIB i que seria l'encarregat de configurar i administrar tot el sistema.
 • Una empresa externa, que faria feina sota demanda. S'ha redactat un Plec de condicions per fer arribar a diferents empreses per a que presentin propostes.

Competències

Durant aquest curs, el projecte es desenvoluparà en 2 fases:

1ª Fase

En principi l'objectiu concret que té aquest servei és encarar la imminent arribada de mini-portàtils a 5è i 6è de primària, ja que des de la conselleria no es rebrà cap ajuda ni en la instal·lació de l'accés a internet ni el servidor que els gestiona.

Bàsicament aquesta feina consistirà en:

 • Configuració del software dels portàtils ZP si cal
 • Instal·lació del servidor d'aula, amb un servidor de fitxers, un servidor Proxy, el programa de gestió de clients "puppet", italc, etc.
 • Configuració de la xarxa per integrar-la dins la estructura existent a cada centre.

En canvi, aquest tècnic no faria assessorament pedagògic ni atendria problemes "sobrevinguts" dels mestres ("ja que hi ets" ...), això es deixaria per als docents que ara som a Infocoop ni faria el manteniment de les webs dels centres, per exemple.

2ª Fase

Depenent de la velocitat en què es pugui implantar els sistemes a 5è i 6è i un cop acabades les feines d'instal·lació dels servidors d'aula i els portàtils, la idea seria fer una avaluació de les necessitats que té cada cooperativa i elaborar un pla d'acció amb els següents punts:

 • Instal·lar un servidor d'incidències general per a tots els centres
 • Anàlisi de la situació informàtica del centre i propostes de millora.
 • Ajuda amb la implantació de les wiipissarres.
 • Ajuda en la gestió dels altres servidors del centre.
 • Manteniment del Moodle Intercooperatiu, sincronització entre els diferents servidors Moodle de les cooperatives.
 • Altres accions relacionades amb la implantació del pla TAC a les cooperatives

El futur

A llarg termini és difícil dir com pot evolucionar aquest servei, les necessitats de les cooperatives d'ensenyament de les IB són molt diferents entre si, però possiblement existeixi una forma d'harmonitzar un repartiment econòmic just d'aquest servei i que totes les cooperatives, cada una dins els marges que creguin necessaris se'n puguin beneficiar.

Al final d'aquest curs s'haurà agafat la suficient experiència per poder analitzar quin futur pot tenir aquest projecte i serà el millor moment per a replantejar el servei i definir com ha de ser els propers anys.


Pressupost

Repartiment equitatiu 1-1-1

Servei111.png

Repartiment proporcional 1-2-3

Servei.png

Repartiment proporcional 2-3-4

Servei234.png

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines