IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Pissarra SMART

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El problema és que quan es connecta la pissarra SMART per USB el ratolí original de l'ordinador deixa de funcionar correctament, en canvi la pissarra, com a ratolí sí que funciona bé.

La solució és a http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9336975 i bàsicament consisteix en crear un fitxer /etc/udev/rules.d/60-SMARTBoard24.rules amb aquest contingut:

#SMART Technologies rules for permissions.
KERNEL=="ttyS*", MODE="0666" 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b8c", MODE="0666" 
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_interface", ATTR{idVendor}=="0b8c", MODE="0666" 
SUBSYSTEMS=="usb", DRIVERS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0b8c", MODE:="0666" 
#
#Kernel 2.6.32 and greater has a bug that causes the mouse pointer to jump to the top left corner in HID mouse mode.
#Disable the event stream for affected products.
#Actually the bug began in 2.6.30, but these rules only work on 2.6.32.  You need an fdi policy file to work around 2.6.31.
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0001", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0002", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0003", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0004", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0005", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0006", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0007", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0008", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="000a", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="000b", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0017", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0060", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0061", NAME="SB%k" 
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0042", NAME="SB%k" 

i executar aquesta ordre després d'haver-lo creat:

sudo udevadm control --reload-rules

I llestos.

Segons pareix això s'ha de fer cada cop que s'instal·la una actualització del nucli del sistema.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines