IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Manifest Infocoop

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El passat juny es produí la primera reunió d'Infocoop, el grup de coordinació informàtica de les cooperatives d'ensenyament associades a la UCTAIB. Aquest grup està integrat per professors de totes les cooperatives d'ensenyament.

Conscients que el tema de la informàtica en l'actualitat ha passat d'esser una troballa de la ciència per redefinir-se com a una eina bàsica per a l'aprenentage, és inqüestionable que les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan arrelant dins del món de l'educació. Assabentats del monopoli que exerceixen algunes empreses privades del sector a l'hora de distribuir el seu propi programari són condicionants importants per a l'autoconeixement i la no discriminació social, les reunions d'Infocoop es dirigiren fonamentalment cap a l'aprenentatge, aplicació i implantació del programari lliure.

El programari lliure es caracteritza per complir aquestes quatre condicions:

 • Es pot usar per a qualsevol finalitat.
 • Es pot estudiar el programa i es pot adaptar a les necessitats de l'usuari.
 • Hi ha total llibertat per copiar-lo i distribuir-ne les còpies
 • Llibertat per a millorar el programa i fer-ne públiques les millores.

Tenint en compte que el coneixement humà no té preu ni propietari, consideram el programari lliure com a fruit de l'acció cooperativa voluntària arreu del món i el seu objectiu primordial és el desenvolupament del propi programari i no l'obtenció de beneficis econòmics. A més, reconeixem que forma part d'un mecanisme integrat en un entorn sostenible ja que fomenta el reciclatge de maquinari i permet allargar-li la seva vida útil.

SABENT que

 • el programari lliure és el tipus de programari més proper a l'ideari cooperativista. Es basa en la gestió democràtica, el consens, la participació lliure dels programadors, i té com a objectiu comú assolit compartir els seus coneixements per aconseguir aplicacions estables i actualitzades. La finalitat és que hom millori, sense discriminacions ni barreres de cap tipus, econòmiques o socials.
 • és una eina que ens permet tenir el programari en la nostra llengua.
 • l' ús del programari lliure a les aules esdevé una manera de fomentar i donar a coneixer els seus valors implícits cooperatius.
 • és un programari legal que fa ús de llicències restrictives i és distribuieix de franc. D'aquesta manera es converteix en una alternativa sòlida al programari privatiu,

és per tot això que els sotasignants

MANIFESTAM

 • Que volem la implantació de solucions basades en Programari Lliure a les nostres cooperatives. Alhora que significa poder treballar des dels propis principis d'empresa, ens suposarà un estalvi econòmic a les cooperatives en llicències de maquinari i la possibilitat de reinversió en altres projectes anàlegs.
 • Que, considerant el canvi que representa per a la comunitat docent la utilització del Programari Lliure, és necessari que es faci la formació adient al professorat i s'imparteixin els cursos de formació corresponents.
 • Que no només volem que s'usi el programari lliure sinó que s'eduqui per al programari lliure, ensenyant als nostres alumnes a escollir en llibertat.
 • Que volem que l'UCTAIB lideri aquest moviment de canvi que nosaltres proposam.


Signat, a Ciutat de Mallorca, setembre de 2006,

Pere Negre i Pep Buades (Es Liceu),
Guillem Moyà i Tòfol Sastre (Aula Balear),
Miquel Barrado (Sant Felip Neri),
Jaume Obrador, Joan Xamena i Jerònima Muñoz (Es Lledoner),
Luís Albillos (Son Verí Nou),
Sebastià Aragonès (CIDE)
Llorenç Mercer i Pau Cabot (Mata de Jonc)

Fonts

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines