IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Ja t'ho he dit

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Aquesta és la pàgina oficial del grup C de tecnologia de tercer d'ESO.


Aquest trimestre la feina que tenim es seguir fent el projecte que no haviem acabat el trimestre anterior, que consistia en construir un vehicle impulsat per un motor elèctric i construir un reductor de velocitat per al motor, aquesta darrera, finalment, no la hem de fer.

Aquesta és la cara lateral on hem posat un porxo i una barra


Contingut

Membres

Això és la base del projecte, ja pintat

Aquest grup de tecnologia s'anomena 'Ja t'ho he dit' i els seus membres amb els seus càrrecs corresponents són:

Joan Canyelles - Coordinador

Lluc Rul·lan - Encarrgat de documentació

Adrià Cañellas - Encarregat de material

Jaume Monserrat - Encarregat d'eines

Núria Pol - Encarregada de neteja

Investigació: el motor

Introducció

Aquest és el motor elèctric que utilitzam. En aquesta imatge està instal·lat al vehicle

Els motors són enginys de l'home que transformen l'energia emmagatzemada (energia potencial) en energia útil, capaç de realitzar treball. Un motor és una màquina que transforma en energia mecànica una altra forma d'energia com, per exemple, l'energia hidràulica, la química o la elèctrica.

Al principi, els motors que s'utilitzaven eren molt senzills, com el d'un molí de vent. A partir del segle XVIII el motor a vapor vo començar a moure-ho tot: embarcacions, trens, cotxes i màquines industrials.

Hi ha molts tipus de motors: hidràulics, pneumàtics, tèrmics i elèctrics, que són el tipus que nosaltres utilitzarem.

Què són? Quins tipus hi ha?

Un motor és una màquina capaç de transformar l'energia emmagatzemada en combustibles, bateries o altres fonts en energia mecànica capaç de realitzar un treball. Als automòbils aquest efecte és una força que produeix el moviment del vehicle.

Existeixen diversos tipus, sent comú classificar-los en:

 • Motors tèrmics, quan el treball s'obté a partir d'algunes diferències de temperatura.
 • Motors elèctrics, quan el treball s'obté a partir d'un corrent elèctric.
 • Motors de combustió interna, quan el treball s'obté de combustibles fòssils, com el petroli.

Als aerogeneradors, les centrals hidroeletriques o els reactors nuclears també es transforma algun tipus d'energia en un altre. Tanmateix, la paraula motor es reserva per als casos en els quals el resultat immediat és energia mecànica.

Motor Elèctric

Aquest és un tipus de motor elèctric


Un motor elèctric és un aparell al qual se li aplica energia elèctrica per obtenir-ne de mecànica. Fou inventat per Thomas Davenport el 1834.

N'hi ha de diversos tipus:

Motors de corrent continu

Motors de corrent altern

Monofàsics

Trifàsics

Motor universal de C.A. (electrodomèstic de dos fils), es un rotor bobinat amb col·lector.

Motor pas a pas

Funció dels càrrecs

 • Coordinador: ha fer un seguiment del guió de treball, escriure comentaris i donar-los al responsable de documentació durant tot el procés, coordinar el debat per arribar a un consens en l'elecció del projecte i en el repartiment de tasques i, finalment, realitzar una relació de la distribució de tasques i donar-la al responsable de documentació.
 • Encarregat d'eines: és el responsable de controlar a l'inici i el final de la classe que el tauló estigui complet i també n'és del lliurament i devolució d'eines als altres.
 • Encarregat de documentació: des del començament del projecte ha de prendre nota de la bibliografia utilitzada i ha de guardar els comentaris escrits, esbós i documents que li lliurarà el coordinador o altres membres del grup.
 • Encarregat de neteja: al final de la classe ha d'agranar l'aula taller i deixar les taules netes. També, si durant el procés fa falta netejar alguna cosa ell serà el responsable.
 • Encarregat de material: és l'únic membre que pot entrar al magatzem, fa una relació dels materials necessaris per la realització del projecte. A més, és el responsable de que al acabar la classe els llibres quedin al seu lloc, de tornar al magatzem les eines que hagi tret i de deixar la caixa verda al magatzem.

Materials

Aquí es pot veure el nostre projecte pràcticament acabat des d'adalt

Els materials utilitzats en aquest projecte són els següents:

 • Porexpan
 • Fusta
 • Goma elàstica
 • Motor
 • Fil elèctric
 • Cola
 • Tatxes
 • Eixos de fusta
 • Pintura
 • Tisores
 • Esparadrap
 • Celo

Eines

En aquesta imatge apareix la cara, la qual té un porxo, una finestra i una barra

Les eines utilitzades en el projecte són les següents:

 • Arquet de marqueteria
 • Regle
 • Llima
 • Paper de vidre
 • Desengramponador
 • Cutex
 • Pistola de cola
 • Màquina per tallar porexpan
 • Martell
 • Pistola termofusible
 • Escaire
 • Pinzells
 • Cargol de banc
 • Tisores

Memòria

Dia 26.02.2008

Avui ens hem proposat tallar porexpan per construir la cabina del vehicle, construir la part frontal, la part d'adalt, les cares laterals i la part del darrera del vehicle.

Hem començat per triar una palangana de porexpan que tingués les mides més aproximades a les que nosaltres havíem previst en els plànols.

Després, hem tallat una peça de porexpan per fer la primera cara lateral. També hem fet la part davantera i hem fet que aquesta concordés en inclinació amb la cara lateral que ha haviem fet. Quan hem corregit la inclinació, hem tallat la segona cara lateral, igual que la primera.

Hem posat uns troços de filferro, que imitaven la funció de tatxes i serviran per juntar la part d'abaix de les cares laterals amb la 'base' i amb la part davantera, per tal que la unió tengui més consistència. També hi hem posat cola blanca per assegurar que la unió és forta.

Finalment, hem aferrat les cares laterals i frontals a la base, a més hem posat unes fustes triangulars als cantons de l'estructura que formen les cares laterals amb la frontal.

Dia 04.03.2008

Avui ens hem proposat fer el muntatge de les rodes, modificar l'aparença estètica del vehicle i pintar-lo.

Com que no ens agrada com està quedant estèticament, és possible que canviem l'estructura completament, per fer-lo més vistós.

Hem fet les rodes del vehicle amb trossos de fusta i hem començat a fer l'estructura per que aquestes s'aguantin (amb un tros de fusta cilíndric que passa pel per un forat que hem fet al centre de la roda i per dos trossos de fusta que estan enganxats a la base del vehicle, que també tenen un forat al centre) i puguin girar amb facilitat.

Després, hem començat la feina de pintar-lo. Hem decidit que seria de color taronja amb retxes blanques en posició diagonal als laterals, completament taronja a la cara frontal i, finalment, blanca a la base.

Per començar a pintar-lo, hem posat unes tires d'esparadrap en posició diagonal en les cares laterals per, així, pintar-les de color taronja i que quedi un espai (la part coberta per l'esparadrap) per, en haver acabat de pintar de taronja, pintar aquest espai de blanc.

Hem acabat de pintar les cares laterals de taronja, però ja s'ha acabat el temps de classe. Deixarem les tires de esparadrap fins a la setmana següent, que serà quan acabarem de pintar el vehicle.

Dia 11.03.2008

Avui és el darrer dia del segon trimestre. Avui ens hem proposat instal·lar un motor elèctric, acabar de pintar el vehicle, fer el sostre i la part del darrera (que estan descoberts) i fer una finestra a una de les cares laterals (que serà on es vendran els gelats)

Hem acabat de pintar les cares laterals (que havíem deixat a mitges el dia anterior) i també hem començat a pintar la part frontal.

Quan hem acabat de pintar la cara frontal, hem començat a fer l'instal·lació del motor, però ens hem equivocat, ja que l'hem connectat amb la roda davantera i ho havíem de fer amb les dues del darrera. Hem comentat aquest problema amb la professora i per comprovar si tot estava correctament posat, hem provat el motor i les rodes connectant el motor a una font de corrent elèctrica.

Tot ha anat perfectament, ja que estava ben connectat a la roda del davant i el vehicle ha rodat i ha avançat amb facilitat.

Finalment, hem construït el sostre, però no la part del darrera, que ens queda com a feina pendent per a la pròxima classe, que ja serà el trimestre que ve.

Dia 01.04.2008

Avui és el primer dia del tercer trimestre i també serà el penúltim dia que treballem amb aquest projecte, ja que d'aquí a dues setmanes, haurem de fer la presentació del projecte.

Ens hem proposat construir la cara del darrera, una finestra, el porxo i la barra del camió de gelats (al costat de la finestra). També passarem els plànols a net i els esbossos per començar a preparar la presentació aquesta setmana, ja que hem decidit que la farem en format de wiki

Hem començat per construir la part del darrera, tapant el vehicle completament. També hem pensat en que, tal vegada, si, en algun moment, hem de canviar alguna cosa relacionada amb el motor i hem ideat un mecanisme per poder obrir i tancar la part d'adalt.

En haver acabat de construir això, ens hem dedicat a fer esbossos del projecte i plànols de cada una de les cares.

Finalment, hem començat a dissenyar la wiki per la presentació, que té el nom de Ja t'ho he dit. No l'hem avançat molt, però hem posat els punts base, per començar.

Dia 08.04.2008

Avui no ha pogut venir un membre del grup tot i així ja no ens queda molta feina per fer. El projecte esta casi acabat, hem pintat la part d'adalt de color vermell, la part del darrera de color taronja i blanc i les rodes de color vermell.

Com que ens sobra temps també hem posat un porxo i una barra pels gelats, aquets aniran pintats de negre, menys el porxo que la cara frontal anirà pintada de color blanc.

Hem aprofitat el temps que ens ha sobrat per escanejar plànols i alguns esbossos per posar-los a la presentació.

Aquesta és la darrera classe que hem dedicat al projecte, la pròxima serà per fer la presentació del que hem fet durant aquestes classes.

Imatges del projecte

Plànol superfície grup ja t'ho he dit.jpg Superfície total en prespectiva grup ja t'ho he dit.jpg Esbós esquema motor elèctric grup ja t'ho he dit.jpg Esbossos perfil i alçat grup ja t'ho he dit.jpg
Aquest va ser el primer plànol que vàrem dissenyar Al principi del projecte varem fer aquest plànol per calcular la superfície total Això és un esbós del motor elèctric que hem fet Aqueta va ser la primera idea que varem tenir pel projecte
Esquema final motor ja t'ho he dit.jpg Plànol alçat ja t'ho he dit.jpeg Plànol planta grup ja t'ho he dit.jpeg Prespectiva projecte final grup ja t'ho he dit.jpeg Plànol perfil grup ja t'ho he dit.jpeg
Aquest és l'esquema final del motor que hem fet Plànol de l'alçat del projecte final 1:1 Plànol vista planta del projecte 1:1 Prespectiva del projecte Plànola vista perfil 1:2
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines