IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Introducció estàtica de fluids

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Hidrostàtica
Alumnes: Lluís Moragues, Joana M Pascual, Pere Pau Garau, Miquel Serra i Marc Rul·lan
1. Introducció 2. La pressió 3. La pressió atmosfèrica 4. La pressió en els fluids 5. La densitat dels fluids 6. Tensió superficial

7. Vasos comunicants 8. Glossari de termes 9. Fonts d'informació

Introducció

En aquesta pàgina cinc alumnes de 4t d'ESO de Mata de Jonc explicarem i donarem algunes informacions sobre la hidrostàtica.

Hidrostàtica

Hidrostàtica és una de les branques de la física, que estudia els fluids en repòs o equilibri. Es fa referència a un estat d'equilibri, perquè els líquids en aparent estat de repòs en realitat estan subjectes a l'acció de forçes oposades que es compensen.

Es consideren fluids tant als líquids com als gasos , ja que un fluid és qualsevol substància capaç de fluir.

La seva forma pot canviar amb facilitat per escorriment, degut a l'acció de forçes petites.

Una de les principals diferències que existeixen entre els diferents fluids (líquids i gasos) és el seu coeficient de compresibilitat, és a dir, mentres que els líquids són gairebé incompresibles, els gaosos són molt fàcils de comprimir.

Els principals teoremes que repatllen l'estudi de l'hidrostàtica són el Principi d'Arquimedes i el Principi de Pascal.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines