IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Glossari de termes

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Hidrostàtica
Alumnes: Lluís Moragues, Joana M Pascual, Pere Pau Garau, Miquel Serra i Marc Rul·lan
1. Introducció 2. La pressió 3. La pressió atmosfèrica 4. La pressió en els fluids 5. La densitat dels fluids 6. Tensió superficial

7. Vasos comunicants 8. Glossari de termes 9. Fonts d'informació

Glossari de termes

  • Gas: Un gas és un estat de la matèria en què les forces interatòmiques o intermoleculars entre els diferents àtoms o molècules d'una substància són tan petites que la substància no adopta ni forma ni volum fix, tendint a expandir-se tant com sigui possible per ocupar el màxim d'espai dins del recipient que el conté.
  • Líquid: és un dels estat de la matèria més quotidians. És un fluid, dins del qual els àtoms o molècules que el formen es mouen lliurement en el seu interior.
  • Densitat: La densitat, de símbol ρ (lletra rho de l'alfabet grec) és la massa específica d'un cos o fluid, és a dir, la quantitat de matèria que hi ha per unitat de volum. La densitat és directament proporcional al valor de la massa i inversament proporcional al volum del cos. És el quocient entre la massa i el volum del cos (ρ = m/v).
  • Densitat relativa: valor de la densitat d'una substància respecte al valor de la densitat de l'aigua.
  • Tensió: distribució de forces per unitat d'àrea.
  • SI: és el sistema internacional d'unitats.
  • Atmosfera terrestre: és la capa gasosa que envolta la Terra. Protegeix la vida de la Terra absorbint en la capa d'ozó part de la radiació solar ultraviolada, reduint les diferències de temperatura entre el dia i la nit, i actuant com a escut protector contra els meteorits.
  • Temperatura: la temperatura està relacionada directament amb l'energia cinètica dels àtoms, molècules, etc. que formen el cos. Així, les molècules d'un cos calent vibraran amb més rapidesa que les d'un cos fred. Per tant, la temperatura és l'energia cinètica mitjana que tenen les partícules d'un cos.
Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines