IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Funcions

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Sistemes d'equacions

1.Obriu el programa Funcions per a Windows:

Carpeta Alumnes > Secundaria > Mates > Funcions

2.Trobau amb el programa les solucions dels seguents sistemes d'equacions:

  • x + y = 23 ; 2x + y = 3
  • 3x – y = 23 ; - 2x + y = 0
  • - x + y = 23 ; - 2x – 8y = 21
  • 2x + y = 2 ; - 4x - 2y = - 4
  • 2x + y = 3 ; -4x – 2y = -

Pistes

  • Comprovau que l'escala dels eixos x i y és correcta.
  • Recordau que per representar les nostres equacions com a funcions, hem d'aïllar y, també anomenada F(x), G(x) ...
  • Utilitzau la funció Talls del menú 2 Fu per calcular les solucions dels sistemes.
  • Introduïu la fórmula tenint en compte la sintaxi del programa:
+ suma
- diferència
* producte
/ divisió
^ potència

Podeu descarregar-vos el programa d'aquí.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines