IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Euclides

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Vida

Va viure del 275 abans de Crist al 330 aabans de Crist.

Va ser un famos matamatic grec, hi ha molt poca informacio sobre la vida d'Euclides per ser el matamatic mes famos de l'antitgetat. Euclides fou educat a l'antiga Atenes, lo que explicaria la seva bona geometria ja que els gregs foren els millors matamatics de tots els temps.

Al ser adult va ensenyar a Alexandria on agafa un gran prestigui en el mon del magisteri durant el reinat de Tolomeu I Soter. Euclides va dir que no existia una via regia per arribar a la geometria.

La historia a conservat una imatge d'Euclides com un home de notable amabilitat i modestia.

El segon tipus d'informacio indica que Euclides va neixa a Megara, aixo es d'agut a un error dels autors que per prmera vegada varen dnar aqesta informacio. De fet va existir un Euclides que visque a Megara uns 100 anys avans del matematic Euclides d'Alexendria.

Euclides és sens dupte un dels 3 millors matematics de l'antiguetat junt a Arquimedes i Apoloni. Posibement sigui un dels mes nombrats i un del majors del mon.

Fitxer:Http://www.tremendotaller.cl/poirier/archivos/2008/03/euclides.jpg

Obra

Sens dubte l'obra més important d'Euclides, hi ha lo millor de les matemàtiques, sigui "Elements", que és un extens tractat de matemàtiques sobre matèria tals com: geometria plana, proporcions en general, propietats dels nombres, magnituds incommensurables i geometria de l'espai .

El llibre està dividit en tretze volums. En els quatre primers toms, es troben els teoremes fonamentals de la geometria plana. En el cinquè i sisè es desenvolupa la teoria de les proporcions i s'introdueixen les magnituds incommensurables.

Els llibres setè, vuitè i novè tracten d'aritmètica. En el desè es dóna una classificació, des del punt de vista geomètric, dels nombres irracionals resultant dels radicals quadràtics superposats, desenvolupant els resultats de Teodoro de Cirene i de Teeteto. En els llibres onzè i dotzè s'exposen els teoremes fonamentals de la geometria dels sòlids i en el tretzè estan construïts els cinc políedres regulars i es demostra que no existeixen altres.

Aquesta obra és fonamental perquè en ella s'aplica un mètode que havia de durar més de 2000 anys com a model insuperable de rigor i claredat i fins i tot avui, una versió modificada dels seus primers llibres constitueix la base de l'ensenyament de la geometria plana a les escoles secundàries. La primera edició impresa de les obres d'Euclides que va aparèixer a Venècia en 1482, va ser una traducció de l'àrab al llatí. Sens dubte és el text científic més estès i traduït de tots els temps.

Fitxer:Http://alonsogonzalezm.files.wordpress.com/2007/05/euclides44.jpg

Dades que tracta d'una categoria especial de proporcions, designades precisament amb el nom perquè cadascun afirma l'existència de certes figures de la que es coneixen certs elements o dades de posició o de mida.

Altres obres que se li atribueixen son:

-De la divisió de les figures. En ella es mostra com dividir una figura determinada en parells que tinguin relacions preestablertes entre si.

-Fenòmens, firmament, és una descripció de l'esfera celeste des del punt de vista geomètric

-Secció del Cànon o Instrucció harmònica, dues obres que són un estudi matemàtic de la música.

-Els càlculs, una col lecció de teoremes geomètrics

-Òptica

-Porismas

Tanmateix, la majoria dels historiadors creu que algunes o totes aquestes obres, a part dels elements, se les han adjudicat erròniament. Els historiadors també qüestionen l'originalitat d'algunes de les seves apartats, probablement les seccions geomètriques dels "elements" van ser en un principi una revisió de les obres de matemàtics anteriors, com Eudoxo, però es considera que Euclides va fer diversos descobriments en la teoria dels números.

Fitxer:Http://euler.us.es/~libros/images/euclides33.jpg

Opinio personal sobre el biograf

La meva opinio ja sabeu que no la heu de valorar molt, ja que a mi les matematiques no m'agradin. Per mi n'Euclides es com un matamatic mes , que a estudiat diberses coses que a la seva epoca ningu va estudiar. Tampoc no m'agrada perque ja se que no es culpa seva pero no hi ha molta informacio sobre el matamatic, domes informacio que surt per els llibres de les biblioteques d'historia de l'antiga Atenes.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines