IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Electromagnetisme

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Electromagnetisme
Alumnes: Marta Vilà · Marta Sbert · Jonàs Páez · Marc Lluís Vives · Laura Guarda
La història · Camp elèctric · Camp magnètic · Camp magnètic terrestre · Camp electromagnètic · Radiació electromagnètica · Elements magnètics
Faraday
James Clerk Maxwell

L'electromagnetisme és una branca de la física que estudia i unifica els fenòmens elèctrics i magnètics. Ambdós fenòmens es descriuen en una sola teoria, els fonaments de la qual van ser declarats per Faraday i formulats per primera vegada de manera completa per James Clerk Maxwell. La formulació consisteix en quatre equacions diferencials vectorials que relacionen el camp elèctric, el camp magnètic i les seves respectives fonts materials (corrent elèctric, polarització elèctrica i polarització magnètica), conegudes com les equacions de Maxwell.

L'electromagnetisme és una teoria de camps, és a dir, les explicacions i prediccions que proveeix es basen en magnituds físiques vectorials dependents de la posició en l'espai i el temps. L'electromagnetisme descriu els fenòmens físics macroscòpics en els quals intervenen càrregues elèctriques en repòs i en moviment, usant per a això camps elèctrics i magnètics i els seus efectes sobre les substàncies sòlides, líquides i gasoses. Per ser una teoria macroscòpica, és a dir, aplicable només a un nombre molt gran de partícules i a distàncies grans respecte de les dimensions d'aquestes, l'electromagnetisme no descriu els fenòmens atòmics i moleculars, per als quals és necessari usar la Mecànica Quàntica.

Índex

Fonts d'informació

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines