IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Cp

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

COMPOST

17-05-2007. Ciències Naturals. 4t ESO Mata de Jonc. Sergi Valls Coll, Elena M. Ferrando, Marc Rul•lan Sabater, Marta Sbert Rosselló.


Resum (català, castellà i anglès)

Català

Anglès

Introducció

El compost és un adob obtingut de matèria orgànica descomposta mitjançant la intervenció de fongs i bacteris: els fongs degraden la cel·lulosa i rompen les parets cel·lulars, en canvi els bacteris degraden també la cel·lulosa, rompen les parets cel·lulars i degraden la paret i el citoplasma dels fongs. Els cucs, les larves i els insectes provoquen la mescla i l'aireig de les diferents capes, cosa molt important, ja que aquests fongs i bacteris descomposadors necessiten d'aquest aire que els proporcionen els altres organismes en fer camins per entre el compost.

El procés en que es forma el compost s'anomena compostatge, un procés natural de transformació de la matèria orgànica en l'adob orgànic de gran qualitat, el compost. És un procés biològic que es realitza en condicions aeròbiques on es necessita l'oxigen, per tant la matèria s'ha d'anar mesclant.

La importància del compost:

  • Resulta que a Mallorca tenim una producció de residus d'1,9 kg per persona i el 40% d'aquests residus és matèria orgànica que es podria compostar.
  • En compostar estem reduint la quantitat de residus cosa que afavoreix a la protecció del medi ambient.
  • El compost és una matèria molt útil en cultius, jardins i cossiols ja que pot substituir els adobs químics aportant tots els nutrients necessaris per a les plantes.
  • El compost fa que el sòl sigui capaç de retenir més aigua i sigui més humit, cosa que millora molt la seva estructura.
  • Redueix el creixement de les males herbes i per tant ajuda en la jardineria.

Cicle de la matèria a la biosfera

Cicle del fòsfor

Cicle del oxigen

Cicle del carboni

Ciclecarboni.jpg

El carboni és un exemple de la complicació que pot patir el cicle d'un element per la presència de la biosfera, que usa de forma activa aquest element i el transforma de moltes maneres diferents.

Durant la fotosíntesi, els àtoms del carboni que componen el diòxid de carboni passen a formar part de la matèria orgànica de les plantes i les algues. Més endavant, durant la respiració cel·lular, el carboni d'aquesta matèria orgànica passa a formar el diòxid de carboni. Si es cremen els dipòsits de carbó o petroli que haurà generat la matèria orgànica morta, els seus àtoms de carboni es transformaran en diòxid de carboni. En el cicle del carboni, a més dels éssers vius també hi intervenen fenòmens geològics com les erupcions volcàniques (que desprenen CO2), i la precipitació del CO2 i de l'ió calci dissolts que formaran les roques calcàries.

Cicle del nitrogen

Ciclenitrogen.jpg

Durant la fotosíntesi els àtoms de nitrogen que formen els ions nitrat dissolts en aigua, passen a construir matèria orgànica (proteïnes) de plantes o algues. Després, quan són digerides pels animals i s'aprofiten, formen part de les proteïnes animals. Quan les cèl·lules utilitzen aquestes proteïnes per obtenir aigua, formen amoníac o urea, substàncies que són excretades i retornen els àtoms de nitrogen al medi. A partir dels excrements i els cadàvers, els bacteris transformadors produeixen nitrats que poden absorbir les plantes. A més, hi ha bacteris que són capaços d'absorbir el nitrogen atmosfèric (N2), i altres que descomponen els nitrats del sòl.

Cicle del sofre

El sofre és un element químic de nombre atòmic 16 i símbol S. És un no metall abundant, insípid, inodor, es sol trobar especialment en regions volcàniques.És un element químic essencial per a tots els organismes i necessari per a molts aminoàcids i per consegüent també per a les proteïnes.S'usa principalment com a fertilitzant però també en la fabricació de pólvora, laxants, llumins i insecticides. Aquest no metall és de color groc, bla, fràgil, lleuger, desprèn un olor característica a ou podrit al mesclar-se amb hidrogen i crema amb flama de color blau desprenent diòxid de sofre (SO2).

El color distintiu de Io, la lluna volcànica de Júpiter es deu a la presència de diferents formes de sofre en estat líquid, sòlid i gasós; el sofre es troba, a més, en diversos tipus de meteorits i es creu que la taca fosca que pot observar-se prop del cràter lunar Aristarc pot ser un dipòsit de sofre.

Flux de l’energia a la biosfera

La pila del compost. Un ecosistema

Un ecosistema és el conjunt de factors abiòtics i biòtics d'una determinada zona, i la interacció que s'estableix entre ells.

La pila del compost funciona com a un ecosistema de dimensions reduïdes i condicions aeròbiques. Té uns component biòtics (fongs, bacteris, larves d'insectes, protozous i insectes) i uns abiòtics (aire, humitats, nutrients: nitrogen, carboni i fosfor; temperatura i Ph) que entre ells estableixen diverses relacions (els éssers vius de la pila del compost necessiten aire per respirar, aigua per beure i nutrients per créixer i desenvolupar la seva activitat).

Procés biològic

Aigua: una manca d'aigua atura la descomposició, els microorganismes no suporten la sequera i, o moren o aturen la seva activitat. La seva activitat és precisament, portar a terme el procés de mineralització (pas de la matèria orgànica a inorgànica o mineral) de la matèria orgànica. Massa aigua atura també la descomposició aeròbica, els microorganismes que necessiten oxigen per viure no es troben en les condicions indispensables i, o moren o aturen la seva activitat. En aquest cas es posen actius els microorganismes anaeròbics, és a dir, els que viuen sense oxigen, es nota la seva presència perquè el compost comença a fer pudor, degut a reaccions de fermentació.

Procés químic

Metodologia

CICLE DE LA MATÈRIA

La matèria segueix un cicle de transformació constant. Els àtoms de les molècules inorgàniques formen plantes, després animals i, finalment, tornen a esdevenir molècules inorgàniques.

Resultats

Organismes descomposadors

Opinió personal

Bibliografia

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nitrogen

Fotocopies i apunts

Llibre Hidros 3r

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sofre

http://ca.wikipedia.org/wiki/PH

http://www.lenntech.com/espanol/ciclos%20de%20la%20materia.htm

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines