IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Apunts Genètica

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Vocabulari de la genètica

Raça pura: És un individu que té els dos gens iguals, o bé els dos dominants, o bé els dos recessius.

Cèl·lules somàtiques: Totes les cèl·lules de l'organisme, excepte les cèl·lules reproductores (o gàmetes)

Fenotip: Caracerístiques que es manifesten en un individu.

Genotip: Gen que codifica per la característica.

Combinació heterozigòtica: Presenten un gen dominant i un recessiu.

Combinació homozigòtica: Presenten dos gens dominants o dos gens recessius.

Caràcter dominant: És aquell que s'expressa tant si està en combinació homozigòtica com en combinació heterozigòtica.

Caràcter recessiu: És aquell que per expressar-se necessariament he d'estar en combinació homozigòtica. (En una combinació homozigòtica no s'expressen)

Al·lel: Cada un dels gens que codifiquen per un caràcter.

Antagònics: Són aquells que no es poden expressar alhora.


Lleis de Mendel

LLEI DE LA UNIFORMITAT

Quan s'encreuen dues races pures, tota la descendència és uniforme, siga mostrant una de les dues característiques o una característica intermèdia.

LLEI DE LA SEGREGACIÓ

Els dos factors hereditaris que informen sobre un mateix caràcter, en el moment d'originar les cèl·lules sexuals es separen i es reparteixen, de manera que la la meitat de les cèl·lules sexuals, en porten un i l'altra meitat l'altra

LLEI DE LA INDEPENDÈNCIA

Els factors hereditaris

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines