IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Usuari Discussió:Pplanas

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Llegesc que la majoria de daeutidps i diputats de l'Estat espanyol no volen ser lliures a l'hora d'utilitzar els seus ordinadors. S'estimen me9s mastegar menjars paefts, anar amb caminadors tota la vida, romandre sotmesos a capricis d'altri, restar a les ordres de qui mani me9s que els altres, engreixar porcs grassos No sere0 que encara els continua marcant massa la por a la llibertat?Llegint els comentaris que apareixen en aquest blog, i que em semblen interessantedssims de debf2, en molts d'aspectes, sobretot ara en temps de Nadal -antiga festa cristiana de la Paraula, tan lliure que esdeve9 cos hume0-, em venen al cap algunes d'aquelles reflexions que giren entorn d'aquest binomi: paraula i llibertat.No tota paraula que surt de la boca d'un esser hume0 vola lliure pels aires!Ni tota paraula que surt de la me0 de qui n'escriu, tampoc!Ni tota paraula que es penja a la xarxa, molt manco!Ni gairebe9 cap de les paraules que s'emeten en seu parlamente0ria!Sobretot en aquest e0mbit, paraula i llibertat, massa sovint, es contradiuen. No van mai de bracet.S'hi diu allf2 que en aquell moment, segons qualcfa que hi pensa, s'hi veu me9s convenient per al grup o pel partit.Massa sovint, les paraules no sf3n lliures: s'empren simplement per rebutjar allf2 que ve d'un altre grup: sempre s'hi trobare0 qualcfa capae7 de presentar-hi un enfilall d'arguments en contra o favor, segons convengui, segons es vulgui.Tampoc no se9 ben be9 per que8 tot aixf2 em fa venir al cap aquella antiga refere8ncia a mantenir-te ferm en la paraula, per ser-ne alumne i bon deixeble, per cone8ixer me9s a fons la veritat, i perque8 sigui la veritat qui et faci lliure (Joan 8, 31-36).Al cap i a la fi, sempre ha de resultar molt me9s dificultf3s mantenir ben viu aquell binomi, que no pretendre sustentar, entre tots, un altre tredpode: paraula-llibertat-i-veritat.Sere0 per por a la llibertat, que la majoria de daeutidps i diputats de l'Estat espanyol no volen ser lliures a l'hora d'utilitzar els seus ordinadors? O sere0, me9s tost, per por a la veritat?Ve9s a saber, tu, que8 hi deu haver de cert en tot aixf2!

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines