IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Reaccions Químiques

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Què són?

Són uns canvis químics en els quals, partint d’uns elements o compostos inicials anomenats reactius, n'obtenim d'altres al final anomenats productes, totalment diferents i de propietats físico-químiques distintes.

Algunes reaccions químiques emeten energia (per exemple sonora, lluminosa, tèrmica, etc.) i d'altres, n'absorbeixen. Les reaccions químiques que n'alliberen s'anomenen reaccions exotèrmiques en canvi, les que n'absorbeixen s'anomenen endotèrmiques.

Com manipular les substàncies del laboratori

Primer de tot, hem de llegir al precinte de l'envàs del producte les seves característiques; segons aquestes, haurem de tractar amb aquest producte d'una manera o d'una altra i prendre les mesures de prevenció de riscos corresponents: Per exemple, en cas de que sigui inflamable, haurem de procurar no encendre foc a l'habitació; si és toxic, no l'haurem d'ingerir; si és corrosiu, l'haurem de tractar amb guants; etc.

  • Mai podrem retornar un producte al seu envàs original despés d'haver estat en contacte amb altres substàncies o envasos ja que diríem que aquesta ha estat contaminada.

Experiments:

El pH

Teoria sobre els àcids i les bases:

  • Base: Substància que en dissolució aquosa accepta ions d'hidrogen.
  • Àcid: Substància que conté hidrogen i en dissolució aquosa, cedeix ions d'hidrogen.

El pH mesura el grau d'acidesa d'una substància aquosa. Segons aquesta acidesa, el pH variarà en una escala que va de l'1 fins al 14 Un àcid és aquella substància que tengui un pH des d'1 fins a 6. Si té un pH de 7, la substància és neutra. En el cas de que el seu pH sigui major que 7, direm què és una base.

El pH es mira amb l'indicador, una substància que canvia de color en presència d'àcids o de bases.

Escala del pH

Un exemple d'una substància àcida seria la llimona ja que conté àcid cítric. D'altra banda, podríem nomenar l'aigua com a substància de pH neutre i, en canvi, la llet com a base.

Amb la cinta de magnesi

Cinta de magnesi

El primer que vàrem fer va ser agafar un troç de cinta de magnesi amb unes pinces. Després, vàrem encalentir aquest magnesi amb un encenedor. Al fer prendre aquesta cinta de magnesi, observàrem en l'habitació fosca que la cinta va desprendre una llum forta i brillant.

  • El resultat de que creméssim la cinta vàren ser unes cendres de color blanquinós, que eren òxid de magnesi (MgO).Amb àcids

Hidròxid sòdic conegut també com a sosa càustica.

Vàrem comprovar que un sabó (sosa càustica) podria arribar a cremar si tenies les mans brutes. En tocar i fregar els dits amb unes llenties de sabó, i afegit-hi aigua, reaccionaven químicament amb la brutor (greix) de les mans. També vàrem comprovar qué un àcid tan temut com l'àcid sulfuric es pot beure dissolt en aigua.


Amb el Zinc

  • El Zinc és un metall que pertany als compostos metàlics.
Zinc

Per fer aquest experiment utilitzàrem salfumant amb un contingut del 24% d'àcid clorhídric (HCl). Començàrem posant un tros de zinc al cul d'una proveta. Llavors, hi ficarem salfumant. I finalment, vàrem veure com aquest contacte entre ambdos materials, va amollar un gas que en principi no seberem quin tipus de gas era.

Per a sebre quin tipus de gas era, utilitzàrem el (???). Vàrem seguir les mateixes pautes que en el primer cas, però el gas amollat pel contacte entre el zinc i el salfumant, l'emmagatzemàrem en un vas què, amb el llum de l'habitació tancat i amb un foguer encès, al posar davora de la flama el vas amb el gas dintre, vàrem veure com la flama es va apagar de cop. Finalment, deduírem que el gas que amollaven era l'hidrogen que contenia el salfumant (24% de HCl).


Amb el nitrat de plata

250px Material utilitzat a n'aquest experiment:

- un recipient rectangular de vidre. - un filferro doblegat en forma de S. - una làmina de coure tallada en forma d'arbre de nadal. - nitrat de plata. - guants com a prevenció. - ambut.

El nostre objectiu era que es produís una reacció química i la hipòtesis que vàrem concluir entre tots abans de fer l'experiment era que la làmina de coure s'oxidaria.

Procediment:

Primer de tot vàrem treure el recipient de vidre i amb el fil ferro amb forma de S vàrem penjar la lamina de coure a dins el recipient. Per prevenció amb el nitrat de plata (líquid corrosiu i tòxic) ens vàrem posar guants i amb un embut i molta cura vàrem omplir el recipient de vidre del líquid. Ho vàrem deixar a reposar 45 minuts aproximadament i vàrem veure els resultats, la làmina de coure no s'havia oxidat, sino que a les puntes de l'arbre s'hi havien quedat petits cristalls de plata a causa de la reacció química entre el nitrat de plata i el coure.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines