IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Magnesi i zinc amb HCl

(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Materials)
(Materials)
Línia 9: Línia 9:
  
 
== Materials ==
 
== Materials ==
Els materials que emprarem per a l’experiència són els següents:
+
Els materials que hem emprat per a fer l’experiència són:
*Una proveta   
+
 
*Una espàtula
+
*'''Una proveta:''' Hem utilitzat aquest material per mesurar la quantitat d'HCl que incorporavem.   
*Un embut
+
*'''Una espàtula:'''  Ens ha facilitat el treball amb els diferents productes.
*Dos vidres de rellotge
+
*'''Un embut:'''  Ens ha facilitat el treball amb l'HCl. 
*Tres vasos de precipitats
+
*'''Dos vidres de rellotge:'''  Estri que ens ha facilitat la mesura del del zinc(Zn) i del magnesi(Mg).
*Una balança electrònica
+
*'''Tres vasos de precipitats:'''  Els hem utilitzat per fer les reaccions químiques.
*Aigua destil•lada  
+
*'''Una balança electrònica:'''  Hem utilitzat aquest aparell per mesurar les masses del zinc(Zn) i del magnesi(Mg).
 +
*'''Aigua destil•lada:'''  Ens ha servit per disminuir la concentració d'HCl.
 +
 
  
 
<div align="center">
 
<div align="center">
  
 
<gallery>
 
<gallery>
Imatge:Vasdeprecipitats.jpg| Vas de precipitats
+
Imatge:Vasdeprecipitats.jpg |Vas de precipitats
Imatge:proveta.png| Proveta
+
Imatge:proveta.png |Proveta
Imatge:aiguadestilada.jpg| Aigua destil·lada
+
Imatge:aiguadestilada.jpg |Aigua destil·lada
Imatge:Embut.jpg| Embut de vidre
+
Imatge:Embut.jpg |Embut de vidre
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</div align="center">
 
</div align="center">
Línia 30: Línia 32:
 
<div align="center">
 
<div align="center">
 
<gallery>  
 
<gallery>  
Imatge:vidre.jpg| Vidre de rellotge
+
Imatge:vidre.jpg |Vidre de rellotge
Imatge:balansa.jpg| Balança
+
Imatge:balansa.jpg |Balança
Imatge:Espatula.jpg| Espàtula
+
Imatge:Espatula.jpg |Espàtula
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</div align="center">
 
</div align="center">
Línia 42: Línia 44:
  
  
[[Imatge:magnesi.jpg|130px|thumb|Instantània que il·lustra unes porcions de Magnesi]]
+
 
 
===Reactius===
 
===Reactius===
  
 
I els reactius per a que es dugui a terme la reacció química:
 
I els reactius per a que es dugui a terme la reacció química:
  
* '''Magnesi (Mg)<sub>(s)</sub>'''  
+
* '''Magnesi (Mg)<sub>(s)</sub>:''' és un metall blanc brillant, semblant a l'argent de nombre atòmic 12 és el vuitè element més abundant de la terra. Els gimnastes i atletes utilitzen la pols del seu carbonat (MgCO<sub>3</sub>) per millorar l'adherència. També és emprat per a la l'elaboració de medicaments i per la fabricació de flaixos fotogràfics.
  
El Magnesi és un metall blanc brillant, semblant a l'argent de nombre atòmic 12 és el vuitè element més abundant de la terra. Els gimnastes i atletes utilitzen la pols del seu carbonat (MgCO<sub>3</sub>) per millorar l'adherència. També és emprat per a la l'elaboració de medicaments i per la fabricació de flaixos fotogràfics.
 
  
[[Imatge:sinc.jpg|130px|thumb|Làmina de Zinc]]
+
* '''Zinc (Zn) <sub>(s)</sub>:''' és un element químic de nombre atòmic 30 i és un metall. Presenta unes semblances amb el magnesi i el beril·li a més de amb els elements del seu grup. És poc abundant en l'escorça terrestre però s'obté amb facilitat. Una de les seues aplicacions més importants és el galvanitzat de l'acer, d'aquesta manera s'aconsegueix que l'acer es rovelli amb menys facilitat.
* '''Zinc (Zn) <sub>(s)</sub>'''
+
  
El zinc és un element químic de nombre atòmic 30 i és un metall. Presenta unes semblances amb el magnesi i el beril·li a més de amb els elements del seu grup. És poc abundant en l'escorça terrestre però s'obté amb facilitat. Una de les seues aplicacions més importants és el galvanitzat de l'acer, d'aquesta manera s'aconsegueix que l'acer es rovelli amb menys facilitat.
 
  
[[Imatge:acidclorhidric.jpg|130px|thumb|Recipient que conté HCl]]
+
*'''Àcid clorhídric (HCl)<sub>(aq)</sub>:''' també anomenat clorur d'hidrogen o salfumant (HCl) és un àcid fort, format per clor i per hidrogen. A la temperatura ordinària presenta un estat de gas incolor.L'àcid clorhídric s'utilitza sobretot com àcid barat, fort i volàtil. L'ús més conegut és el de desincrustant per a eliminar residus de calç, però també té aplicacions en la indústria alimentària i en la metal·lúrgia.
*'''Àcid clorhídric (HCl)<sub>(aq)</sub>'''
+
  
L' àcid clorhídric, clorur d'hidrogen o salfumant (HCl) és un àcid fort, format per clor i per hidrogen. A la temperatura ordinària presenta un estat de gas incolor.
+
 
L'àcid clorhídric s'utilitza sobretot com àcid barat, fort i volàtil. L'ús més conegut és el de desincrustant per a eliminar residus de calç, però també té aplicacions en la indústria alimentària i en la metal·lúrgia.
+
<div align="center">
 +
<gallery>
 +
Imatge:acidclorhidric.jpg |Recipient que conté HCl
 +
Imatge:sinc.jpg |Làmina de Zinc
 +
Imatge:magnesi.jpg |Porcions de Magnesi
 +
</gallery>
 +
</div align="center">
  
 
== Realitzacions ==
 
== Realitzacions ==

Revisió de 21:29, 11 juny 2008

Contingut

Introducció

Aquesta pàgina és la memòria d'una experiència de Química, realitzada per 5 alumnes de la classe de 4t d'ESO, en concret n'Oriol Ferrer, en Pau Oliver, en Pau Planas, en Maties Pons, en Joan Serra i n'Alba Vaquer. Aquesta experiència tractava d'observar com reaccionarien el zinc (Zn) i el magnesi (Mg) amb una dissolució d'àcid clorhídric (HCl). Basant-nos en l'experiment amb grupque hem fet a classe. A continuació explicarem, en aquesta memòria, la descripció dels passos a realitzar en aquesta experimentacó, mitjançant un procediment o realització i diferents punts, que inclouen: càlculs i observacions dels resultats obtinguts, les equacions químiques (ajustades), el reactiu limitant, la quantitat de productes que obtindrem i el tipus de reacció que es tracta.

caution.png Cal Recordar...

 • que per a realitzar aquests experiments hem de prestar especial atenció al que fem i manipular les eines i els materials amb molta cura.
 • em de procurar no inhalar el gas que surt quan es produeix la reacció ja que es tòxic i en acabar ens haurem de rentar les mans per evitar infeccions i altres efectes no desitjats.
 • que aquest experiment comporta certs riscs ja que les substàncies emprades són corrosives i els gasos que es produeixen en la reacció són tòxics.

Materials

Els materials que hem emprat per a fer l’experiència són:

 • Una proveta: Hem utilitzat aquest material per mesurar la quantitat d'HCl que incorporavem.
 • Una espàtula: Ens ha facilitat el treball amb els diferents productes.
 • Un embut: Ens ha facilitat el treball amb l'HCl.
 • Dos vidres de rellotge: Estri que ens ha facilitat la mesura del del zinc(Zn) i del magnesi(Mg).
 • Tres vasos de precipitats: Els hem utilitzat per fer les reaccions químiques.
 • Una balança electrònica: Hem utilitzat aquest aparell per mesurar les masses del zinc(Zn) i del magnesi(Mg).
 • Aigua destil•lada: Ens ha servit per disminuir la concentració d'HCl.


Reactius

I els reactius per a que es dugui a terme la reacció química:

 • Magnesi (Mg)(s): és un metall blanc brillant, semblant a l'argent de nombre atòmic 12 és el vuitè element més abundant de la terra. Els gimnastes i atletes utilitzen la pols del seu carbonat (MgCO3) per millorar l'adherència. També és emprat per a la l'elaboració de medicaments i per la fabricació de flaixos fotogràfics.


 • Zinc (Zn) (s): és un element químic de nombre atòmic 30 i és un metall. Presenta unes semblances amb el magnesi i el beril·li a més de amb els elements del seu grup. És poc abundant en l'escorça terrestre però s'obté amb facilitat. Una de les seues aplicacions més importants és el galvanitzat de l'acer, d'aquesta manera s'aconsegueix que l'acer es rovelli amb menys facilitat.


 • Àcid clorhídric (HCl)(aq): també anomenat clorur d'hidrogen o salfumant (HCl) és un àcid fort, format per clor i per hidrogen. A la temperatura ordinària presenta un estat de gas incolor.L'àcid clorhídric s'utilitza sobretot com àcid barat, fort i volàtil. L'ús més conegut és el de desincrustant per a eliminar residus de calç, però també té aplicacions en la indústria alimentària i en la metal·lúrgia.


Realitzacions

Un cop tinguem tots els materials esmentats en l’apartat anterior realitzarem l’experiment de la manera següent:

 • El primer que farem és mesurar les quantitats dels reactius.
 • Començarem amb el magnesi i intentarem aproximar-nos a la quantitat de 1 gram.
 • Damunt la balança col·locarem el vidre de rellotge, que ens servirà de base on lliurar la quantitat de magnesi, i amb molt de compte abocarem el reactiu observant el valor que representa la balança.
 • Anotarem la quantitat exacta que ens indica la balança (1.3 grams) i realitzarem el mateix procés amb el zinc, anotant el resultat (1 gram).
 • El magnesi i el zinc que prèviament hem mesurat els abocarem a dos vasos de precipitats diferents.
 • A continuació mesurarem 5 ml de àcid clorhídric, HCl, amb ajuda de la proveta i un embut.
 • Després abocarem l'àcid clorhídric a un tercer vas de precipitats, i l'hi afegirem 100 ml d'aigua destil·lada.
 • Just després d'haver dut a terme aquest pas abocarem uns 50 ml aproximadament de la dissolució de HCl a cada un dels altres dos vas de precipitats.
 • Observarem el que succeeix: en les dues reaccions s'alliberarà hidrogen en estat diatòmic (H2) i en forma de bombolles petites. Aquesta reacció química es durà a terme més ràpidament en utilitzar el magnesi, que en el cas del zinc.

Equacions químiques

Experiment 1

Reactius:


Mg + HCl 

Equació:

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2

Experiment 2

Reactius

Zn + HCl 

Equació:

Zn + 2HCl MgCl2 + H2

Reactius limitants

El reactiu limitant d'una reacció química es aquell que s'acaba abans. La reacció química depèn del reactiu limitant ja que quan aquest s'acaba els altres reactius no reaccionen.

En aquests experiments tenim 1 gram de zinc i 1,3 de magnesi.

Reactiu limitant experiment 1

Equac.JPG

Reactiu limitant experiment 2

Equas.JPG

En aquest cas els reactius limitants són el magnesi i el zinc.

Quantitat de productes obtinguts

En cada experiència duita a terme varem calcular els grams d'hidrogen després en la reacció.

1) Zinc i àcid clorhídric:

EQUACIÓ IGUALADA:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Reacció química i energia

Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

En el primer experiment ha reaccionat 1 mol de magnesi amb 2 mols de d'àcid clorhídric i hem obtingut un mol de clorur de magnesi i un mol de hidrogen. En el segon experiment ha reaccionat un mol de zinc amb dos mols d'àcid clorhídric i hem obtingut 1 mol de clorur de zinc i 1 mol de hidrogen.


Tipus de reaccions químiques:

Hi ha dos tipus de reaccions i són les següents:

 • Reacció exotèrmica: és aquella que desprèn energia en forma de calor.
 • Reacció endotèrmica: és aquella que absorbeix energia en forma de calor.

En el nostre cas les dues reaccions químiques que hem duit a terme han estat exotèrmiques ja que han alliberat energia en forma de calor durant les reaccions

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines