IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

La pluja daurada

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Introducció

La pluja deurada és la reacció entre el Nitrat de plom i el Iodur potàssic. Aquesta reacció és de doble desplaçament, és a dir, una fase líquida i una fase sòlida. En aquesta pàgina, podreu seguir la realització de la fase líquida, ja que per manca de temps no hem pogut completar l'experimentació amb la fase sòlida. M'algrat l'esmentant, podreu trobar una breu explicació d'aquesta segona fase, que és també, realment interesant per la seva formació de cristalls brillants.


caution.png Aneu amb compte si intentau realitzar aquesta experiència, ja que el clorur de potassi és perillós per l'organisme, i el plom ho és pel cervell.'

Material

El material que hem utilitzat per aquesta experimentació ha estat el seguent:

 • Proveta (ens ha servit per mesusrar les quantitats de substància en estat líquid)
Proveta
 • Tres vasos de precipitats (allà on hem fet les diferents disolucions)
Vasos de precipitats
 • Espàtula (estri que hem utilitzat per remenar les disolucions i per manipular els reactius)
Espàtules
 • Aigua destil·lada (que hem utilitzat com a disolvent)
Aigua destilada
 • Vidre de rellotje (per mesurar les quantitats de substàncies a la balança)
Vidre de rellotge
 • Balança (instrument de mesura)
Balança

Els reactius que s'utilitzen per fer aquesta experimentació són:

 • Nitrat de plom(Pb(NO3)2) :Sal inorgànica de plom i àcid nitríc. És un cristall incolor o una sal blanca, també és un oxidant molt estable i fort.
Nitrat de plom

Té la qualitat de ser soluble en l'aigua; el seu ús principal, ha estat com matèria per la producció de nombrosos pigments.

 • Iodur potàssi(KI):Sal cristal·lina, solida, inolora i incolora, és sol usar en el camp de la fotografía i en els tractaments per radiació.
Iodur potàssic

Realització

 • El primer que hem fet ha estat mesurar 2.1 grams de nitrat de plom per una part i 100 ml d'aigua per una altre. Després, en un delsvasos de precipitats hem fet la dissolució del nitrat de plom en l’aigua destil•lada.
Balança
 • En segon lloc, una vegada que tenim la primera dissolució feta, procedim a fer la segona que consisteix en dissoldre 1 g exactament de Iodur potàssic en 100 ml d’aigua destil•lada.
Balança
 • En tercer lloc, agafem una proveta de 100 ml neta i hi mesurem 50 ml de la primera dissolució, la de nitrat de plom, i els passem a un vas de precipitats, es el tercer que utilitzem.
Balança
 • En quart lloc, s’afegim 100 ml d’aigua destil•lada en el tercer vas de precipitats que hem utilitzat.
Balança
 • Seguidament netegem dues vegades la proveta.
Balança
 • Una vegada neta mesurem 30 ml de la dissolució de Iodur potàsic i els aboquem dins el tercer vas, si es desitja veure la reacció d’una manera més espectacular es preferent que els aboqueu de manera lenta.
Balança
 • Quan hem abocat la dissolució de Iodur potàsic hem pogut observar la reacció química. A mesura que anava precipitant el Iodur potàssic en la dissolució de nitrat de plom anava reaccionant i convertint-se en una líquid de color groc.
Balança
 • Al final de l’experimentació netegem tot el material i el deixem al seu lloc.
Balança

Reacció química

Equació química ajustada

Utilitzarem la nomanclatura següent per expressar:

 • El nitrat de plom: Proveta
 • El iodur de potassi: Proveta
 • El nitrat de potassi: Proveta
 • El nitrat de potassi: Proveta


Proveta

Explicació de com hem ajustat l'equació

 • El primer que cal fer es escriure l'equació.

Col·locam els composts de manera,que en la primera part de l'equació, el nitrat de plom reacciona amb el iodur de potassi(reactius). I a la segona part col·locam els composts que han resultat de la reacció(productes).

 • Tot seguit ajustam l'equació:

Primer ajustam el iodur de potassi, ja que en l'altre part el iode (I) de iodur de plom té valència (II) i posam un 2 a davant del iodur de potassi. D'aquesta manera la (K) del nitrat de potassi queda desajustada, per tant, hi col·locam un 2 a davant, i així, també ajustam el (NO3) del nitrat de potassi amb el nitrat de plom.

Així, ja podem dir que hem acabat d'ajustar l'equació.

Reactiu limitant

El reactiu limitant d'una reacció química, allà on hi exesteixen reactius i productes, es consumeix o s'acaba abans. la reacció ,depen del reactiu limitant, ja que tota reacció química s'acaba quan uns dels reactius s'acaba, com bé hem explicat abans , el reactiu limitant.

Quan una equació ja està ajustada, els coeficients estequiomètrics ens indiquen el nombre d'àtoms, molècules o mols de cada element en els reactius i els productes.

En el nostre experiment, utilitzam Nitrat de Plom que reacciona amb Iodur de Potassi per donar Nitrat de Potassi amb Iodur de Plom.

Per poder fer auqesta reacció hem utilitzat 2,1 g de Nitrat de Plom i 1g de Iodur de Potassi.

Per tal de sebre quin dels dos compots és el limitant operarem primer amb el Nitrat de Plom.


Reactiu.jpg

El resultat de les operacions ens indica, que per fer reaccionar 2,1 g de Nitrat de Plom necesitam, 2,1g de de Iodur de Potassi. Així concluim; que el reactiu limitant és el Iodur de Potassi, ja que només en tenim 1g i en nesecitàriem 2,1g per fer reaccionar tota la quantitat de Nitrat de Plom que tenim.

El reactiu en excés és el Nitrat de Plom. Ja que per 1g de iodur de Potassi nesecitam 0,99g de nitrat de plom i en la nostra reacció en tenim 2 g d'aquest.

Quantitat de productes obtinguts

Per fer aquest experiment hem utilitzat 2,1g de nitrat de plom i 1g de iodur potàssic. Però en fer la dissolució d’aquets dos elements en aigua domés utilitzarem 50mL de la dissolució de nitrat de plom i 30 mL de la dissolució de iodur potàssic. Per tant, ja que el que volem saber és la quantitat de nitrat de potassi i iodur de plom que hem aconseguit en el final, necessitem saber exactament quants de grams de --- i KI hem utilitzat. És fàcil deduir quant de grams de --- haurem utilitzat si hem agafat la meitat (50ml) d’aquest. Ja que teníem 2g deduïm que la meitat de 2g és 1 gram, per tant hem utilitzat 1 gram de --- . Ara, gairebé mai és tant senzill calcula problemes d’aquest estil, per exemple, per calcula quant de KI hem utilitzat es necessita fer el següent factor de conversió:


Niun.jpg


Ara ja sabem quants de grams hem utilitzat de ambdós compostos. Ara cal saber quin és el reactiu limitant i el reactiu en excés. Per això agafem un dels dos reactius i fem el següent factor de conversió:


Naina.jpg


Ja sabem que és el reactiu limitant i KI el reactiu en excés. Ara calculem la massa dels dos compostos finals, i amb aquests dos factors de conversió:


Naliru.jpg


Passem de grams a mols i de mols a grams finalment.


Puke.jpg

Ara ja sabem la massa dels composts que hem obtingut de la nostra reacció química.

Tipus de reacció

Primer de tot cal saber amb quins tipus de reaccions ens podem trobar:

 • Reacció endotèrmica: És aquella reacció química que absorbeix calor.
 • Reacció exotèrmica: És aquella reacció química que desprèn calor.

La nostra reacció, entre el Nitrat de plom i el Iodur potàssic, és un cas de reacció endotèrmica, és a dir que absorbeix calor. Ho podem saber tocant el vas de precipitats, aquest no desprèn calor. Aquesta manifestació és contaria a una reacció exotèrmica, en la qual hauríem pogut observar com al anar unint poc, a poc les dues solucions s'hagués anat creant una espècies de fum i poc, a poc el vas de precipitats s'hagués anat encalentint.

Conclusió

La nostra reacció, com hem esmentat a l'introducció, no la vam poder acabar per falta de temps. Si haguessím continuat la pràctica, s'hauria d'encalentir el vas de precipitats amb el precipitat dintre, i amb la calor proporcionada, la mescla s'hauria redissolt i hauria precipitat amb forma de cristalls daurats. Així, el perque del nom de la reacció. Plujadaurada.jpg

Vegeu també

En aquests enllaços hi podreu trobar altres experiments químics interesants:
Carme Matji, Elana Dalmau, Elisa Banal, Júlia Ferrer, Neus Tudurí i Rosa Bosch

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines