IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

La Gravetat i la Caiguda lliure - La llei de la Gravitació universal

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

LA GRAVETAT I LA CAIGUDA LLIURE

Poma.jpg

La Gravetat · A la Terra · Caiguda lliure · Història · Curiositats
La llei · La constant · Fonts d'informació · CrèditsContingut

Llei de la Gravitació Universal de Newton

La llei de la gravitació, formulada per Isaac Newton el 1684, diu que la força d'atracció entre dos cossos és directament proporcional al producte de les masses d'ambdós cossos i inversament proporcional al quadrat de la distància entre ells.

Aquesta llei va permetre unificar les teories de la caiguda dels cossos i del moviment dels planetes i dels astres, proporcionant fonaments quantitatius clars a la ciència astronòmica.

La gravitació és el fenomen de l'evolució de la matèria a l'univers. En canvi el fenomen de contracció a la gravitació és el que comanda la formació dels estels i de les galàxies i la seva evolució.

Matemàticament aquesta llei s'escriu de la següent manera:

ffffffffoe5.png
gravetatfs8.png (G= constant gravitació universal)

A partir de la llei de la gravitació universal, es poden explicar les característiques de la força que el Sol fa sobre els planetes per mantenir-los atrapats en les seves trajectòries i constituir, així, el Sistema Solar.

Tot hi els segles que han passat, avui en dia se segueix utilitzant aquesta llei en l'àmbit del moviment de cossos, fins i tot a l'escala del Sistema Solar, encara que estigui desfasada teòricament. Per estudiar un fenomen completament, hem de recórrer a la Relativitat general.

Conclusions

  • Les forces gravitatòries són sempre atractives. El fet de que els planetes descriuen una òrbita tancada al voltant del Sol indica aquest fet. Una força atractiva pot produir també òrbites obertes, però una força repulsiva mai podrà produir òrbites tancades.
  • Tenen un abast infinit. Dos cossos, per molt allunyats que estiguin, experimenten aquesta força.
  • La força associada amb la interacció gravitatòria és central.


Intensitat del camp gravitatori

Segons les lleis de Newton, tota la força que s'exerceix sobre un cos li produeix una acceleració. En presència d'un camp gravitatori, tot el cos es veu sotmès a la força gravitatòria i acceleració que produeix aquesta força o acceleració en cada punt del camp se denomina "intensitat del camp gravitatori o acceleració de la gravetat". Per la superfície de la Terra, l'acceleració de la gravetat es 9.8 m/s2. Aquest valor de g és considerat com a valor de referència i així es parla de nau i vehicles que acceleren a varis g. En virtut del principi de la equivalència, un cos baix, amb una acceleració donada sofreix els mateixos efectes que si estigués sotmès a un camp gravitatori el qual l'acceleració gravitatòria fos la mateixa.


Relativitat general

Dins del que és la teoria clàssica, Einstein va revisar la teoria newtoniana en la seva tesis de la relativitat general, descrivint la interacció gravitatòria com una deformació de la geometria de l'espai-temps. Això va ser el final del determinisme. En el context de la teoria de la relativitat general, se defineix com una deformació geomètrica a la curvatura de l'espai per efecte de la massa dels cossos. La deformació geomètrica ve caracteritzada per el tensor mètric que satisfà les equacions de camp d'Einstein. La força de la gravetat newtoniana, és només un efecte associat al fet de que: un observador en repòs respecte a la font del camp no és un observador inercial i per tant en intentar aplicar l'equivalent relativista de les lleis de Newton mesura forces fictícies donades per els signes de Christoffel de la mètrica de l'espai-temps.

La relativitat general, prediu la propagació d'ones gravitatòries, que es podrien originar amb el xoc de dues estrelles massives. Per altra part, les teories actuals apunten a "una unitat de mesura de la gravetat", el gravitó, com a partícula que provoca aquesta força, com a partícula associada al camp gravitatori.

Demostració de la Teoria de la Relativitat
Primera Predicció: Einstein va deduir que la llum es corbava al voltant de les masses de manera que un raig de llum que passes al costat d'una massa tindria una desviació angular:
En el cas d'un raig que passés pròxim al sol la desviació hauria de ser d'1'75 segons de grau. El novembre de 1919 durant un eclipsi solar es va arribar a mesurar experimentalment aquesta desviació, coincidint exactament amb la predita per Einstein anys abans. Aquest descobriment va suposar l 'acceptació universal de la seva teoria i va convertir Albert Einstein en un figura i referent mundial.
Segona Predicció: La teoria de la Relativitat General donava també explicació a un fenomen molt curiós ja conegut anteriorment: el moviment de precessió de l'òrbita de mercuri. Predeia que l'eix major de l'el·líptica òrbita de mercuri girava 43 segons d'arc cada 100 anys com es constata experi-mentalment.


Tercera Predicció: A partir de complexos càlculs mitjançant el càlcul tensorial en geometria Riemanniana Einstein, va predir que el temps hauria de passar més ràpidament lliure de camps gravitatoris que no en presència d'ells, i va obtenir una formula.
Aquesta fórmula, ha estat comprovada mitjançant rellotges atòmics sin-cronitzats en terra, de manera que un s'ha quedat a terra mentre que l'altre ha estat a grans altituds en avió durant llargs períodes de temps. També s'ha comprovat amb sondes espacials un retràs de 200 µs en el temps que triga en arribar un senyal quan la sonda s'apropa al sol. Efectes gravitacionals segons la teoria de la relativitat


Efectes gravitacionals segons la teoria de la relativitat

*Efectes d'acceleració:

-La freqüència de la llum disminueix en passar per una regió en que la gravetat és elevada.

-El temps es dilata gravitacionalment, les agulles dels rellotges marquen el temps més lentament a mesura que va augmentant la gravetat.

-L'Efecte Shapiro, els diferents senyals que travessen un camp amb gravetat molt alta necessiten més temps per a travessar-lo.

*Efectes orbitals:

-Decaïment orbital degut a l'emissió de radiació gravitacional.

-Degut a la curvatura de l'espai-temps, l'orientació d'un giroscopi en rotació canviarà amb el temps.

  • Efectes rotatoris:

És el comportament de l'espai-temps al voltant d'un objecte massiu rotant.

-Fricció de marc: és quan un objecte rotant arrossega amb si mateix a l'espai-temps, això fa que amb el temps l'orientació d'un giroscopi arribi a canviar.

-El principi d'equivalència fort:'' fins i tot els objectes que graviten en torn a ells mateixos respondran a un camp gravitatori extern de la mateixa forma que ho faria una partícula de prova.

-Gravitons: el gravitó és una partícula elemental que permetria mesurar la força gravitatòria, és una partícula inventada i hipotètica que encara no ha estat observada.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines