IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Introducció

De Matawiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca


Electricitat
Alumnes: Maria Aparicio,Carme March,Julià Vaquer i Agnès Garcias
Introducció | El corrent elèctric | Aïllants i conductors | La llei d'Ohm | L'efecte Joule | Energia elèctrica | Els circuits elèctrics | Glossari de Termes i Fonts d'informació

Contingut

L'electricitat

llamp
L'electricitat és un fenomen d'origen electromagnètic. L'electricitat, o càrrega elèctrica, és una propietat de la matèria que es conserva. Hi ha dos tipus de càrrega elèctrica: positiva i negativa. Càrregues del mateix signe es repel·len, mentre que càrregues de signe oposat s'atreuen. Entre els cossos carregats apareixen forces perceptibles, molt més grans que les produïdes per l'atracció gravitatòria. La magnitud de la força d'atracció (càrrega diferent) o repulsió (mateixa càrrega) ve donada per la Llei de Coulomb.Història
Àmbar dur
  • L'any 585 a.C., Tales de Mileto va fer el descobrimient dels principis de l'electricitat i el fenòmen de l'electricitat electroestàtica, en descobrir l'àmbar. L'àmbar és una resina d'arbre que, un cop dura, se la pot magnetitzar fregant-la.
  • Al 1269, l'enginyer Pedro Peregrinus va descobrir que un imant tenia pols. Aquesta circumstància el va portar a trobar la manera d'aconseguir una brúixola perfecta, que seria adaptada a la navegació amb les conseqüents avantatges.
  • Otto von Gericke va construir la primera màquina d'electricitat estàtica a l'any 1650. Contava amb una bola de sofre que girava sobre el seu eix. Fregant-la amb una franel, va poder produir electricitat.
màquina
  • Al 1660 el metge i físic anglès William Gilbert qui va estudiar aquests efectes, i prenent la paraula grega elektron (ámbar), anomenar a aquestes substàncies elèctriques. Tractant-se d'un efecte pel que sembla estable, tret que l'hi pertorbés acabar denominant-se electricitat estàtica.
  • Al 1745 es va construir la primera ampolla que podia acumular electricitat (ampolla de Leyden).
A. de Leyden
  • Benjamin Franklin, el 1750 va publicar uns estudis que culminaren amb l'enunciat de les lleis de conservació de l'electricitat i la primera teoria dels fenòmens elèctrics, amb els quals inventà a posteriori el parallamps.
parallamps
  • Joseph Henry i Michael Faraday trobaren la manera de produir electricitat en quantitats enormes i, a partir de les seves troballes, aquesta força ha transformat el món, gràcies a la seva aplicació pràctica.
  • Al 1882, Thomas Alva Edison va posar en funcionament la primera central elèctrica de Nova York, al carrer Pearl, i 85 llars, botigues i oficines es van il·luminar sobtadament amb 400 bombetes incandescents.
Camp Elèctric

En física, el camp elèctric és el camp generat per un objecte carregat elèctricament, aquest camp genera una força que actua sobre d'altres objectes també carregats elèctricament. El concepte de camp elèctric va ser introduït per Michael Faraday.

El camp elèctric és un vector que en unitats del SI, s'expressa en newton per coulomb o. Els camps elèctrics es creen al voltant de qualsevol càrrega elèctrica. El sentit i direcció de les línies del camp en un punt donat de l'espai es defineixen com el sentit de la força que s'exerciria sobre una càrrega positiva de prova situada en aquell punt. Els camps elèctrics contenen energia elèctrica amb una densitat d'energia que és proporcional al quadrat de la intensitat del camp.

En el cas que l'objecte carregat elèctricament que produeix el camp elèctric tingui velocitat constant, el camp elèctric va acompanyat d'un camp magnètic. En el cas que la velocitat no sigui constant, sinó que presenti un moviment accelerat, es parla de camp electromagnètic. En general els camps elèctrics i magnètics no són fenomens separats; en funció del punt de referència, allà on un observador aprecia un camp elèctric, un altre observarà un camp magnètic i un tercer una barreja de tots dos. En mecànica quàntica, les alteracions dels camps electromagnètics són anomenades fotons, i la seva energia és un quàntum.

Potencial Elèctric

S'anomena potencial elèctric en un punt del camp l'energia potencial que té la unitat de càrrega positiva situada en aquell punt. La seva unitat és el volt, 1 volt = 1 J/C.

La Llei de Coulomb

Coulomb va destacar en el camp de la Física per haver descrit de manera matemàtica i correcta la llei d'atracció i repulsió entre càrregues elèctriques. Aquesta llei s'anomena Llei de Coulomb. En honor seu, la unitat de càrrega elèctrica en el SI és el coulomb.

Mitjançant una balança de torsió, Coulomb va trobar que la força d'atracció o repulsió entre dues càrregues puntuals és inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa.

Formula llei .jpg
Dibuix esquemàtic de la fórmula

L'enunciat que descriu la llei de Coulomb és el següent: "La magnitud de cadascuna de les forces elèctriques amb que interactuen dues càrregues puntuals és directament proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa."

Tornar a El corrent elèctric

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines