IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

Figures planes

(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
 
Línia 1: Línia 1:
Figures planes  
+
'''Figures planes:'''  
Geometria plana: És la part de la geometria clàssica que s'ocupa de les figures en el pla. Els elements físics plans, es a dir, amb una dimensió reduïda front a les altres dos, com per exemple: una paret o un paviment, una pàgina d'un llibre o el full d'un bloc, etc., constitueixen el suport de l'espai de dos dimensions on es dessenvolupa aquesta geometria.
+
  
 +
-Geometria plana: És la part de la geometria clàssica que s'ocupa de les figures en el pla. Els elements físics plans, es a dir, amb una dimensió reduïda front a les altres dos, com per exemple: una paret o un paviment, una pàgina d'un llibre o el full d'un bloc, etc., constitueixen el suport de l'espai de dos dimensions on es dessenvolupa aquesta geometria.
  
[edita]Tipus de figures
+
'''Tipus de figures:'''
El triangle Els triangles es poden classificar segons la longitud dels seus costats:  
+
  
Un triangle equilàter és aquell en què tots tres costats tenen la mateixa llargada. Un triangle equilàter també és equiangular, és a dir, que tots els seus angles interns són iguals (60 graus).
+
· El triangle:  
Un triangle isòsceles és aquell en què dos dels costats són iguals. Un triangle isòsceles també té dos angles interns iguals.
+
Un triangle escalè és el que té tots els costats de diferent longitud. Els angles interns d'un triangle escalès són tots diferents.
+
També es poden classificar segons els seus angles interns:  
+
  
Un triangle rectangle té un angle intern de 90 graus (angle recte). El costat oposat a l'angle recte és la hipotenusa, que és el costat més llarg del triangle rectangle. Els altres dos costats es diuen catets.  
+
-Els triangles es poden classificar segons la longitud dels seus costats:
Un triangle obtusangle té un angle intern de més de 90 graus (angle obtús).  
+
 
Un triangle acutangle té els tres angles interns de menys de 90 graus (angles aguts).  
+
*Un triangle equilàter és aquell en què tots tres costats tenen la mateixa llargada. Un triangle equilàter també és equiangular, és a dir, que tots els seus angles interns són iguals (60 graus).
Superfície  
+
*Un triangle isòsceles és aquell en què dos dels costats són iguals. Un triangle isòsceles també té dos angles interns iguals.
La superfície d'un triangle s'obté multiplicant la base per l'altura (on l'altura és un segment perpendicular que parteix de la base fins al vèrtex oposat) i dividint entre dos.
+
*Un triangle escalè és el que té tots els costats de diferent longitud. Els angles interns d'un triangle escalès són tots diferents.
 +
 
 +
'''També es poden classificar segons els seus angles interns:'''
 +
 
 +
*Un triangle rectangle té un angle intern de 90 graus (angle recte). El costat oposat a l'angle recte és la hipotenusa, que és el costat més llarg del triangle rectangle. Els altres dos costats es diuen catets.  
 +
*Un triangle obtusangle té un angle intern de més de 90 graus (angle obtús).  
 +
*Un triangle acutangle té els tres angles interns de menys de 90 graus (angles aguts).  
 +
 
 +
'''Superfície:'''
 +
 
 +
-La superfície d'un triangle s'obté multiplicant la base per l'altura (on l'altura és un segment perpendicular que parteix de la base fins al vèrtex oposat) i dividint entre dos.

Revisió de 21:17, 8 juny 2006

Figures planes:

-Geometria plana: És la part de la geometria clàssica que s'ocupa de les figures en el pla. Els elements físics plans, es a dir, amb una dimensió reduïda front a les altres dos, com per exemple: una paret o un paviment, una pàgina d'un llibre o el full d'un bloc, etc., constitueixen el suport de l'espai de dos dimensions on es dessenvolupa aquesta geometria.

Tipus de figures:

· El triangle:

-Els triangles es poden classificar segons la longitud dels seus costats:

*Un triangle equilàter és aquell en què tots tres costats tenen la mateixa llargada. Un triangle equilàter també és equiangular, és a dir, que tots els seus angles interns són iguals (60 graus). 
*Un triangle isòsceles és aquell en què dos dels costats són iguals. Un triangle isòsceles també té dos angles interns iguals. 
*Un triangle escalè és el que té tots els costats de diferent longitud. Els angles interns d'un triangle escalès són tots diferents. 

També es poden classificar segons els seus angles interns:

  • Un triangle rectangle té un angle intern de 90 graus (angle recte). El costat oposat a l'angle recte és la hipotenusa, que és el costat més llarg del triangle rectangle. Els altres dos costats es diuen catets.
  • Un triangle obtusangle té un angle intern de més de 90 graus (angle obtús).
  • Un triangle acutangle té els tres angles interns de menys de 90 graus (angles aguts).

Superfície:

-La superfície d'un triangle s'obté multiplicant la base per l'altura (on l'altura és un segment perpendicular que parteix de la base fins al vèrtex oposat) i dividint entre dos.

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines