IMPORTANT: Si us voleu donar d'alta, escriviu-nos a wiki@matadejonc.cat

El corrent elèctric

De Matawiki
(Diferència entre revisions)
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(GLOSARI DE TERMES)
(Glossari de termes)
 
(Hi ha 36 revisions intermèdies sense mostrar fetes per 5 usuaris)
Línia 1: Línia 1:
 
{{Electricitat}}
 
{{Electricitat}}
  
== INTRODUCCIÓ ==
 
  
==== Camp Elèctric ====
 
  
El camp elèctric és el camp generat per un objecte carregat elèctricament i que genera una força que actua en objectes també carregats elèctricament.
+
== El corrent elèctric ==
  
En el SI, el camp elèctric s'expressa en N/coulomb, o bé V(volt)/m. Els camps elèctrics es creen al voltant de qualsevol càrrega elèctrica.
+
La càrrega elèctrica és la quantitat d'electricitat que té un cos, que pot ser negativa o positiva.
  
Si l'objecte carregat elèctricament que produeix el camp elèctric té una velocitat constant, el camp elèctric va acompanyat d'un camp magnètic. Si la velocitat no és constant (MRUA), el camp elèctric anirà acompanyat d'un camp electromagnètic.
+
El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, que poden ser negatives (electrons) o positives (forats).
 +
La unitat d'intensitat pel corrent elèctric en el SI és l'ampere, simbolitzat per A.
  
El concepte de camp elèctric va ser introduït per Michael Faraday.
 
 
==== Potencial Elèctric ====
 
 
S'anomena potencial elèctric en un punt del camp l'energia potencial que té la unitat de càrrega positiva situada en aquell punt. La seva unitat és el volt, 1 volt = 1 J/C.
 
 
====La Llei de Coulomb====
 
 
Coulomb va destacar en el camp de la Física per haver descrit de manera matemàtica i correcta la llei d'atracció i repulsió entre càrregues elèctriques. Aquesta llei s'anomena Llei de Coulomb. En honor seu, la unitat de càrrega elèctrica en el SI és el coulomb.
 
 
Mitjançant una balança de torsió, Coulomb va trobar que la força d'atracció o repulsión entre dues càrregues puntuals és inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa.
 
 
[[Imatge:formula_llei_.jpg]][[Imatge:Dibuix_explicatiu.jpg|right||thumb|Dibuix esquemàtic de la fórmula]]
 
 
L'enunciat que descriu '''la llei de Coulomb''' és el següent:
 
''"La magnitud de cadascuna de les forces elèctriques amb que interactuen dues càrregues puntuals és directament proporcional al producte de les càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa." ''
 
 
== EL CORRENT ELÈCTRIC ==
 
 
La càrrega elèctrica és una propietat pròpia d'algunes partícules subatòmiques que es manifesta mitjançant atraccions i repulsions entre elles. La interacció entre càrrega i camp elèctric és la base d'una de les quatre forces fonamentals, la força electromagnètica. La unitat d'intensitat pel corrent elèctric en el SI és l'ampere, simbolitzat per A.
 
 
[[Imatge:CEP.jpg]]
 
 
=== Tipus ===
 
=== Tipus ===
Hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern.[[Imatge:corrent continua.jpg|right||thumb| Gràfic d'un corrent continu (C.C.)]]
+
Hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern.[[Imatge:corrent continua.jpg|right||thumb| Gràfic d'un corrent continu (C.C.)]]
  
  
Línia 40: Línia 17:
 
*'''El corrent elèctric continu (CC o DC):''' es caracteritza per un transport constant de càrregues cap a una única direcció; els electrons es desplacen contínuament en el mateix sentit. Exemple: una pila o una bateria d'un cotxe, ja que les càrregues es mouen del punt negatiu cap al positiu.  
 
*'''El corrent elèctric continu (CC o DC):''' es caracteritza per un transport constant de càrregues cap a una única direcció; els electrons es desplacen contínuament en el mateix sentit. Exemple: una pila o una bateria d'un cotxe, ja que les càrregues es mouen del punt negatiu cap al positiu.  
  
[[Imatge:corrent alternatiu.jpg|right||thumb| Gràfic d'un un corrent altern
+
[[Imatge:corrent alternatiu.jpg|right||thumb| Gràfic d'un un corrent altern
 
(C.A.)]]
 
(C.A.)]]
  
 
*'''El corrent elèctric alternatiu (CA o AC):''' es caracteritza perquè el seu flux canvia de sentit periòdicament. El generador del corrent canvia periòdicament la polaritat i els electrons es desplacen en tots els punts del circuit del cable. La freqüència d'aquest canvi és una de les característiques que defineixen aquest tipus de corrent. Gràcies a que pot arribar a grans distàncies de manera fàçil i sense grans pèrdues és el tipus més utilitzat per al transport d'energia elèctrica.
 
*'''El corrent elèctric alternatiu (CA o AC):''' es caracteritza perquè el seu flux canvia de sentit periòdicament. El generador del corrent canvia periòdicament la polaritat i els electrons es desplacen en tots els punts del circuit del cable. La freqüència d'aquest canvi és una de les característiques que defineixen aquest tipus de corrent. Gràcies a que pot arribar a grans distàncies de manera fàçil i sense grans pèrdues és el tipus més utilitzat per al transport d'energia elèctrica.
  
 
+
==La intensitat del corrent==
 
+
==LA INTENSITAT DEL CORRENT==
+
  
 
Anomenem la '''Intensitat del Corrent Elèctric''' la càrrega Q que passa per una secció d'un conductor en cada unitat de temps establerta.
 
Anomenem la '''Intensitat del Corrent Elèctric''' la càrrega Q que passa per una secció d'un conductor en cada unitat de temps establerta.
  
En SI, s'expressa en coulombs/s, unitat que es denomina ampere (A). Si la intensitat és constant en el temps, parlam d'el corrent contínu; en cas contrari, és l'alternatiu. Si no es produeix emmagatzament ni disminució de càrrega en cap punt del conductor, el corrent és estacionari.[[Imatge:FORMULA.jpg|left||100px]]
+
En SI, s'expressa en coulombs/s, unitat que es denomina ampere (A). Si la intensitat és constant en el temps, parlam del corrent contínu; en cas contrari, és l'alternatiu. Si no es produeix emmagatzament ni disminució de càrrega en cap punt del conductor, el corrent és estacionari.[[Imatge:FORMULA.jpg|left||100px]]
  
  
Línia 61: Línia 36:
 
====Com calcular la intensitat del corrent====
 
====Com calcular la intensitat del corrent====
  
Per calcular la intensitat del corrent elèctric s'utilitza un aparell anomenat amperímetre, ja que el corrent elèctric es mesura en amperes.
+
[[Imatge:amperímetre.jpg|right|thumb|Es pot observar la connexió d'un amperímetre en un circuit,la connexió del resistor shunt i de la resistència interna de l'amperímetre]]
  
[[Imatge:amperímetre.jpg|right|thumb|A la Figura 1 es pot observar la connexió d'un amperímetre (A) en un circuit, pel qual circula un corrent d'intensitat (I). Així mateix, es mostra la connexió del resistor shunt (RS). El valor de RS es calcula en funció del poder multiplicador (n) que volem obtenir i de la resistència interna de l'amperímetre (RA) segons la fórmula següent:.jpg]][[Imatge:Amperimetre.jpg|left|150px|thumb| amperímetre]]Per efectuar la mesura de la intensitat del corrent circulant, l'amperímetre s'ha de col·locar en sèrie perquè sigui travessat per aquest corrent. Això comporta que l'amperímetre ha de tenir la mínima resistència interna possible, a fi que no produeixi una caiguda de tensió apreciable. Per a això, en el cas d'instruments basats en els efectes electromagnètics del corrent elèctric, estaran dotats de bobines de fil gruixut i amb poques espires.
+
Per calcular la intensitat del corrent elèctric s'utilitza un aparell anomenat amperímetre,aquest nom ve d'amperes que és la unitat en que es mesura el corrent elèctric.
En alguns casos, per permetre la mesura d'intensitats superiors a què podrien suportar els debanaments i òrgans mecànics de l'aparell sense destruir-se, se'ls dota d'un resistor de molt petit valor col·locat en paral·lel amb el debanament, de manera que sols passi per aquest una fracció del corrent principal. A aquest resistor addicional se li denomina shunt.
+
[[Imatge:Amperimetre.jpg|left|150px|thumb| amperímetre]]
 +
Per a efectuar la mesura de la intensitat del corrent circular l'amperímetre ha de col·locar-se en sèrie,és a dir, en una configuració de connexió que els borns o terminals dels dispositius es connecten seqüencialment, perquè sigui travessat per aquesta corrent. Això ens indica que l'amperímetre ha de posseir una resistència interna el més petita possible, a fi que no produeixi una caiguda de tensió apreciable. Per a això, en el cas d'instruments basats en els efectes electromagnètics del corrent elèctric, estaran dotats de bobines de fil gruixut i amb poques espires.
 +
En alguns casos, per a permetre la mesura d'intensitats superiors a les quals podrien suportar els debanaments i òrgans mecànics de l'aparell sense destruir-se, se'ls dota d'un resistor de molt petit valor col·locat en paral·lel amb el debanament, de manera que solament passada per aquest una fracció del corrent principal. A aquest resistor addicional se li denomina shunt.
  
== TRANSPORT DEL CORRENT ELÈCTRIC ==
+
== Transport del corrent elèctric ==
El corrent elèctric es transporta a travès de cables elèctrics. Els cables elèctrics són uns quants filaments de coure recoberts de plàstic.
+
[[Imatge:CaBLE.jpg|150px|thumb|cables elèctrics]]El corrent elèctric es transporta a travès de cables elèctrics. Els cables elèctrics són uns quants filaments de coure recoberts de plàstic.
  
 
El coure s'utilitza per a transportar el corrent elèctric, ja que és molt bon conductor de l'electricitat i perquè, a més, és un metall molt fàcil de deformar (dúctil).
 
El coure s'utilitza per a transportar el corrent elèctric, ja que és molt bon conductor de l'electricitat i perquè, a més, és un metall molt fàcil de deformar (dúctil).
  
El plàstic és un aïllant de l'electricitat. Gràcies a aquesta propietat s'aconsegueix que els cables elèctrics es puguin manipular, amb facilitat.
+
El plàstic és un aïllant de l'electricitat. Gràcies a aquesta propietat s'aconsegueix que els cables elèctrics es puguin manipular, amb facilitat
[[Imatge:CaBLE.jpg|Center]]
+
 
+
== AÏLLANTS I CONDUCTORS ==
+
No tots els materials tenen la mateixa resistència al pas del corrent elèctric. Els conductors són els materials que afavoreixen el pas del corrent elèctric i, en contra, els aïllants són els materials que oposen resistència al corrent elèctric.
+
 
+
En la fabricació de materials i aparells elèctrics és imprescindible observar que els materials utilitzats siguin bons conductors o bons aÏllants elèctrics.
+
[[Imatge:AILLANTS.jpg|250px|left|thumb|Exemples de aïllants electrics.]][[Imatge:CONDUCTORS.jpg|250px|right|thumb|Exemples de conductors electrics.]]
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Es diu que un cos és '''conductor elèctric''' si, quan aquest és posat en contacte amb un altre cos carregat elèctricament i la electricitat d'aquest cos carregat es desplaça a tots els punts de la superfície del primer.
+
 
+
Un '''aïllant elèctric''' és aquell material amb poca conducció elèctrica. No existeixen cossos absolutament aïllants o conductors, sinó millors o pitjors conductors.
+
 
+
== LA LLEI D'OHM ==
+
 
+
George Simon Ohm va ser un físic alemany que va contribuir decisivament a la teoria de l'electricitat amb la Llei de Ohm.
+
 
+
L'ohm és la unitat de resistència elèctrica en el Sistema Internacional d'Unitats.
+
 
+
Un ohm és la resistència elèctrica que presenta un conductor al pas d'un corrent elèctric d'un amper, quan la diferència de potencial entre els seus extrems és d'un volt.
+
 
+
La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.
+
 
+
 
+
En termes matemàtics la llei s'expressa per mitjà de l'equació:
+
[[Imatge:llei d'Ohm.jpg]]
+
 
+
on V és la caiguda de voltatge o diferència de potencial i I és el corrent. L'equació dóna com a resultat la constant de proporcionalitat R, que és la resistència elèctrica del circuit.
+
 
+
Per a components, com les resistències, la llei es compleix per un gran interval de valors de corrent i voltatge, però en passar certs límits es perd la proporcionalitat directa per efecte de la temperatura dissipada pel circuit per l'efecte Joule.
+
 
+
Al Sistema Internacional d'Unitats la unitat utilitzada pel corrent és l'ampere (simbolitzat com A), per la diferència de potencial és el volt (simbolitzat com V) i per a la resistència s'utilitza l'ohm (simbolitzat Ω).
+
 
+
[[Imatge:Ohm.jpg|150px]]
+
 
+
 
+
[[Categoria:Física i Química]]
+
 
+
==L'EFECTE JOULE==
+
 
+
[[Imatge:bombeta.jpg|left||thumb|Això és el que passa amb una bombeta. Per el filament de tungstè passa l'electricitat convertint-se en calor.]]Si per un conductor circula energia, part de l'energia cinètica es transforma en calor, degut al xoc entre els electrons i les molècules del conductor per on circulen. Això fa que la temperatura del conductor augmenti.
+
El despreniment d'energia per part dels conductors en forma de calor s'anomena '''efecte Joule'''.
+
 
+
Aquest efecte fou definit de la següent manera:
+
 
+
''La quantitat d'energia calorífica produïda per un corrent elèctric és directament proporcional al quadrat de la intensitat de la corrent, al temps que aquesta circula pel conductor i a la resistència que oposa aquest conductor al pas del corrent. ''
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
==GLOSARI DE TERMES==
+
 
+
'''SI:''' Sistema Internacional d'Unitats
+
 
+
'''Joule:''' Unitat de mesura per l'energia i el treball.
+
 
+
'''FEM:''' força electromotriu és tota causa capaç de mantenir una diferència de potencial entre dos punts.
+
 
+
'''AMPERIMETRE:''aparell per  calcular la intensitat de la corrent.
+

Revisió de 21:14, 3 maig 2007


Electricitat
Alumnes: Maria Aparicio,Carme March,Julià Vaquer i Agnès Garcias
Introducció | El corrent elèctric | Aïllants i conductors | La llei d'Ohm | L'efecte Joule | Energia elèctrica | Els circuits elèctrics | Glossari de Termes i Fonts d'informació


Contingut

El corrent elèctric

La càrrega elèctrica és la quantitat d'electricitat que té un cos, que pot ser negativa o positiva.

El corrent elèctric és el flux o moviment de càrregues elèctriques, que poden ser negatives (electrons) o positives (forats). La unitat d'intensitat pel corrent elèctric en el SI és l'ampere, simbolitzat per A.

Tipus

Hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern.
Gràfic d'un corrent continu (C.C.)


  • El corrent elèctric continu (CC o DC): es caracteritza per un transport constant de càrregues cap a una única direcció; els electrons es desplacen contínuament en el mateix sentit. Exemple: una pila o una bateria d'un cotxe, ja que les càrregues es mouen del punt negatiu cap al positiu.
Gràfic d'un un corrent altern (C.A.)
  • El corrent elèctric alternatiu (CA o AC): es caracteritza perquè el seu flux canvia de sentit periòdicament. El generador del corrent canvia periòdicament la polaritat i els electrons es desplacen en tots els punts del circuit del cable. La freqüència d'aquest canvi és una de les característiques que defineixen aquest tipus de corrent. Gràcies a que pot arribar a grans distàncies de manera fàçil i sense grans pèrdues és el tipus més utilitzat per al transport d'energia elèctrica.

La intensitat del corrent

Anomenem la Intensitat del Corrent Elèctric la càrrega Q que passa per una secció d'un conductor en cada unitat de temps establerta.

En SI, s'expressa en coulombs/s, unitat que es denomina ampere (A). Si la intensitat és constant en el temps, parlam del corrent contínu; en cas contrari, és l'alternatiu. Si no es produeix emmagatzament ni disminució de càrrega en cap punt del conductor, el corrent és estacionari.
FORMULA.jpg
Com calcular la intensitat del corrent

Es pot observar la connexió d'un amperímetre en un circuit,la connexió del resistor shunt i de la resistència interna de l'amperímetre

Per calcular la intensitat del corrent elèctric s'utilitza un aparell anomenat amperímetre,aquest nom ve d'amperes que és la unitat en que es mesura el corrent elèctric.

amperímetre

Per a efectuar la mesura de la intensitat del corrent circular l'amperímetre ha de col·locar-se en sèrie,és a dir, en una configuració de connexió que els borns o terminals dels dispositius es connecten seqüencialment, perquè sigui travessat per aquesta corrent. Això ens indica que l'amperímetre ha de posseir una resistència interna el més petita possible, a fi que no produeixi una caiguda de tensió apreciable. Per a això, en el cas d'instruments basats en els efectes electromagnètics del corrent elèctric, estaran dotats de bobines de fil gruixut i amb poques espires. En alguns casos, per a permetre la mesura d'intensitats superiors a les quals podrien suportar els debanaments i òrgans mecànics de l'aparell sense destruir-se, se'ls dota d'un resistor de molt petit valor col·locat en paral·lel amb el debanament, de manera que solament passada per aquest una fracció del corrent principal. A aquest resistor addicional se li denomina shunt.

Transport del corrent elèctric

cables elèctrics
El corrent elèctric es transporta a travès de cables elèctrics. Els cables elèctrics són uns quants filaments de coure recoberts de plàstic.

El coure s'utilitza per a transportar el corrent elèctric, ja que és molt bon conductor de l'electricitat i perquè, a més, és un metall molt fàcil de deformar (dúctil).

El plàstic és un aïllant de l'electricitat. Gràcies a aquesta propietat s'aconsegueix que els cables elèctrics es puguin manipular, amb facilitat

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Escola
Imprimeix/exporta
Eines